The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Sista ansökningsdatum förlängd till den 18 mars!

På grund av driftproblem med Optagelse.dk har utbildningsministeriet beslutat att förlänga ansökningsdatumet till måndag den 18 mars 2013 kl. 12.00. Det betyder att du som varit ute i sista sekunden, eller varit med om krångel kan hinna med att sända in dina "følgeskrivelser" till universiteten.

Det har varit en del frågor kring ansökningsguiden som jag har länkat till. Jag beklagar att jag inte länkade till den engelska versionen samtidigt. Här kommer därför ansökningsguiden till e-ansökan på Optagelse.dkengelska HÄR.

Önskar Er alla lycka till under förloppet!

Steve

Ansökan till Tandläkar- & Läkarprogrammet i Danmark - 2013

Fjolårets antagning följde föregående års trend, där antalet svenskar som antas till det danska läkarprogrammet är på kraftig nedgång. Enligt uppgifter antogs endast 29 svenskar till medicinutbildningen under 2012, där orsakerna är många och varierande. Jag har i ett tidigare inlägg försökt bena ut komplexiteten i denna fråga. 

Nytt för i år är att det nu är obligatoriskt med en digital ansökan på Optagelse.dk, det vill säga att det inte längre utkommer någon KOT-katalog. Som svensk har man inte danskt CPR-nummer och därför heller ingen NemID eller Digital Signatur, vilket motsvarar e-legitimation. Därför börjar hela ansökningsprocessen med att man registrerar en valfri e-postadress, varefter det upprättas en profil på hemsidan som man använder fortsättningsvis. Den officiella bruksanvisningen för ansökare utan danskt CPR-nummer kan hittas på följande länk: Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Den kommer att guida dig igenom hela den digitala ansökan på ett utmärkt sätt.

I likhet med förra året, är guiden för både framtida tandläkar- och läkarstudenter intresserade av att börja studera i Danmark. Är det frågor eller oklarheter, sänd iväg ett mejl eller skriv i kommentarsfältet. 

Lycka till!

/Steve

*

Grundläggande behörighet
Kvot 1 & 2: Naturvetenskapsprogrammet (NV), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), Estetiska programmet (ES) & Teknikprogrammet (TE).

Kvot 2: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Byggprogrammet (BP), Elprogrammet (EC), Energiprogrammet (EN), Fordonsprogrammet (FP), Handels- och administrationsprogrammet (HP), Hantverksprogrammet (HV), Hotell-och restaurangprogrammet (HR), Industriprogrammet (IP), Livmedelsprogrammet (LP), Medieprogrammet (MP), Naturbruksprogrammet (NP), Omvårdnadsprogrammet (OP).


Särskild behörighet
(Gemensamt för både läkar- och tandläkarprogrammet) 

Danska behörighetskrav enligt följande: 
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B
Kemi B eller Bioteknologi A.

Svenska motsvarigheter:
Svenska B (Svenska 3)
Engelska C (Engelska 7)
Matematik E (MATMAT04)
Fysik B (Fysik 2)
Kemi B (Kemi 2)


Antagningsstatistik för Läkarprogrammet 2012
(Svenska betygssnitt inom parentes)

Kvot 1     Standby    
Københavns Universitet               10,9 (19,87)          10,5 (19,83)         
Syddansk Universitet          10,0 (19,78)     9,9 (19,77)    
Aalborg Universitet          10,9 (19,87)     10,5 (19,83)    
Aarhus Universitet          10,4 (19,82)             10,0 (19,78)             


Antal ansökare och antagna - Läkarprogrammet 2012
Antal ansökare          Antal antagna         
Total   1. prioritet   Kvot 1 + 2   Standby  
Københavns Universitet               2609     1621     563     75    
Syddansk Universitet 216961731418
Aalborg Universitet1397173568
Aarhus Universitet 222683048175


Antagningsstatistik för Tandläkarprogrammet 2012
(Svenska betygssnitt inom parentes) 

Kvot 1  Standby                      
Københavns Universitet               9,9 (19,77)              9,7 (19,73)            
Aarhus Universitet9,8 (19,75)9,8 (19,75)


Antal ansökare och antagna - Tandläkarprogrammet 2012
Antal ansökareAntal antagna
Total     1. prioritet     Kvot 1 + 2     Standby    
Københavns Universitet          747      340     98     20     
Aarhus Universitet 552175725    


Omräkningsskala - från svensk till dansk betygssnitt
(För fullständig omräkningsskala: www.fivu.dk välj -Sverige- i listan, klicka vidare till -Karakter-)

19.00 -  8.5
19.46 -  9.0
19.67 -  9.5
---------------
19.75 -  9.8
19.77 -  9.9
19.78 - 10.0
19.79 - 10.1
19.80 - 10.2
19.81 - 10.3
19.82 - 10.4
19.83 - 10.5
19.84 - 10.6
19.85 - 10.7
19.86 - 10.8
19.87 - 10.9
---------------
19.88 - 11.0
19.95 - 11.5
19.99 - 11.9


Bonusregeln
För den student som har avgångsbetyg från 2011, 2012 och 2013, tillgodoräknas en bonus automatiskt, vid ansökan i kvot 1. Det svenska betygssnittet omräknas först till den danska skalan, innan det multipliceras med 1,08.

Standby & Tilsagn
Att vara villig att ansöka om en standbyplats innebär att du önskar en reservplats ifall det blir aktuellt. Du kan ansöka om standby till samtliga dina val. Får du en standbyplats på en specifik utbildning eller universitet, stryks du automatiskt från lägre prioriterade val.

Därefter kan du bli erbjuden en studieplats där du har fått en standbyplats fram till augusti 2013. Blir du inte erbjuden en plats, omvandlas din standbyplats till ett tilsagn (löfte), om en studieplats till nästa års ansökning.

Du kan då välja att använda ditt tilsagn, men behöver inte nödvändigtvis ha det som första prioritet. Ifall de högre prioriterade val inte erbjuder dig en studieplats, kan du alltid vara säker på att du blir erbjuden en studieplats där du har ett tilsagn. Du kan också välja att bortse från ditt tilsagn.

Online hjälp
Har du frågor om någon utbildning, om antagningen eller andra frågor som en professionell studievägledare ska kunna svara på, finns det möjlighet att få hjälp dygnet runt på nätet via eVejledning: på telefon (+45)-70222207, på chat, sms och på mejl (kontakt@evejledning.dk).

*

Översikt
Med digitaliseringen av ansökan, innebär det för danskarna att allt sköts på nätet likt systemet i Sverige (antagning.se). Svenskar måste av förståeliga skäl utföra fler steg eftersom danskt e-legitimation saknas, utan möjlighet till digital underskrift. 

Efter att ha registrerat sin e-postadress och upprättat en profil, följer man instruktionerna för hur man fyller i alla personliga upplysningar och väljer de utbildningar som man vill ansöka till. Nödvändiga dokument i PDF-format, ska även laddas upp till servern. Vidimering är inte nödvändigt. Därefter ska man godkänna varje utbildningsalternativ som man har ansökt till, printa en følgeskrivelse för varje utbildningsalternativ, skriva under och sända till varje universitet. Först när universitetet har mottagit følgeskrivelse har de tillgång till din digitala ansökning på Optagelse.dk's server. 

Universiteten ska ha mottagit dina følgeskrivelser innan den 15 mars 2013 klockan 12.00. Därefter har du möjlighet att ändra på din prioritering fram till den 5 juli 2013 klockan 12.00, och måste sända in ny følgeskrivelse till berörda universitet. Adresserna till universiteten står på varje sedel.


Utbildningarna 
Københavns Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 10110.
Studieplatserna på Köpenhamns Universitet tillsätts 90% genom kvot 1 och 10% genom kvot 2. Det är det enda universitetet som kräver ett motivationsbrev och CV bilagt din ansökan, ifall du önskar delta i kvot 2-antagningen. Ditt motivationsbrev, motiverede ansøgning, ska vara på 1-2 A4 sidor. Det kommer att bedömas efter 7 kriterier, som kan läsas mer utförligt på hemsidan. Förra året mottogs 1596 kvot 2-ansökningar till de 56 tillgängliga platser. Universitet valde att lägga fokus på följande punkter, som kan läsas här. Svensk vägledning finns att tillgå på följande länk och information om själva utbildningen kan läsas här

Københavns Universitet. Odontologi (tandlæge). Optagelsesområdenummer: 10120.
Även här tillsätts 90% av platserna genom kvot 1 och 10% genom kvot 2. Ett personligt brev (max 2 A4-sidor) och CV ska sändas med för att delta i kvot 2 antagningen. Det inkom 422 ansökningar till de 10 tillgängliga platserna på kvot 2. Läs om kvot 2 bedömningen på följande länk. Du kan läsa om utbildningen på universitetets hemsida

Aarhus Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 22010
Studieplatserna tillsätts 90% genom kvot 1 och resterande 10% genom kvot 2, liksom på KU. Till kvot 2 antagningen ingår en samlad bedömning av det genomsnittliga betygssnittet av alla ämnen under särskild behörighet samt relevanta kvalifikationer, som exempelvis att ha arbetat som sjukvårdare inom försvaret. Läs om kvot 2 bedömningen här. Du kan även läsa om utbildningen på universitetets hemsida. Vägledning för nordiska ansökare finns på följande länk.

Aarhus Universitet. Odontologi (tandlæge).
Optagelsesområdenummer: 22015
Antagningen till respektive kvoter föregår på samma sätt som för medicin. Läs om utbildningen på universitetets hemsida.
 


Syddansk Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 17115
Är det enda universitetet som har prov- och intervjubaserat urval till kvot 2 platserna, som utgör 50% av det totala antalet. Provet (Multiple Choice Question) föregår den 4 maj 2013, utgörs av ca 100 frågor som ska klaras på 2,5 timmar. Alla som har ett betygssnitt på över 6.0 (14,90) kallas till provet (ca 1000 studenter). Exempel på provfrågor kan finnas här. Därefter kallas de 300 studenter med de bästa resultaten till intervju (Multiple Mini Interviews) den 3 juni 2013. Man testas inom fem olika områden (motivation, kognitiv förmåga, personlig integritet och samarbete, kommunikativ förmåga och etisk resonemang). Läs om kvot 2 antagningen på SDU här.

Resterande platser tillsätts genom sedvanlig bedömning efter betygssnittet. Läs om utbildningen på universitetets hemsida. En nordisk vägledning finns också tillgänglig.

De studenter som tar studenten först till sommaren 2013, ska ladda upp vidimerade kopior av sina betygsdokument över godkända ämneskurser under de senaste 2,5 åren. Kravet på 14,6 i snitt ska vara uppfyllt för att kallas till MCQ-testet. Gäller endast till kvot 2-antagningen på Syddansk Universitet och ej övriga universitet.Aalborg Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 25320
Universitet är Danmarks yngsta att erbjuda medicinutbildningen, med fjärde kullen som börjar till hösten i år. Platserna fördelas 90% på kvot 1 och resterande 10% på kvot 2. Bedömningen i kvot 2 sker som för Aarhus Universitet, där det samlade betygssnittet för alla ämneskurser under särskild behörighet i kombination med relevanta kvalifikationer väger in. Läs om utbildningen på universitetets hemsida*

Studentbostad
Det är en god idé att så snart som det nu är möjligt, ställa sig i bostadskö. Bostadsgarantin i Odense gäller för de studenter som flyttar till staden utifrån.

Kollegiekontor
Köpenhamn:

Aarhus:

Odense:
www.studiebolig-odense.dk - Bostadsgaranti!

Aalborg:  

Betalsidor:  
 

Viktiga datum
15 mars: Sista ansökningsdatum. Følgeskrivelserne
hos universiteten senast kl. 12.00. 
 
5 juli: Sista datum för komplettering av ansökan (kl. 12.00). 
 
30 juli: Svar utkommer från universiteten.

En bloggpost för att utrota polio

Världsdel efter världsdel blir poliofri och möjligheten att helt radera den dödliga
sjukdomen från jordens yta är inom räckhåll. Det är ingen lätt uppgift men det går. Och
du kan hjälpa till.

 
Mayen är en månad gammal och ligger i sin mammas famn där han får en dos poliovaccin. Foto: © UNICEF/Brian Sokol
 
Förra året upptäcktes endast 650 fall av polio i världen. Det är inte många men bara några få fall gör att sjukdomen sprids och skördar barns liv. För att helt utrota polio krävs att man vaccinerar varenda unge i varje by. Det gör UNICEF. Genom världens största hälsokampanj ser de till att miljontals barn världen över får vaccin och skyddas mot sjukdomen. Köp vaccin och hjälp till att utrota polio!

 
http://unicef.se/ad/04AD71?target=/gavoshop/192-poliovaccin
 
För att barn ska få ett fullgott skydd behövs tre doser vaccin. I UNICEFs gåvoshop kostar 60 doser 72 kronor. Det räcker för att rädda livet på 20 barn.

Poliovaccin 72 kr för 60 doser finns på unicef.se/gåvoshop. Foto: © UNICEF/Pelle Bergström
 

Antagning & Statistik - Medicin 2012

Årets antagning blev lite dyster läsning för de många förhoppningsfulla svenskar, som väntade på ett positivt besked från de danska universiteten. Endast 29 svenskar (av 696 antagna - 4%) blev erbjudna en studieplats på det danska läkarprogrammet totalt sett. Det är rekordlågt och har inte hänt under de senaste 10 åren. Data längre tillbaka har jag inte kunnat finna. 

Vad är orsakerna till den kraftiga reduktionen?
Jag vill mena att det är en kombination av ett flertal faktorer, både i Danmark och i Sverige, samt faktorer som verkat kort- respektive långsiktigt. 
1. Politisk vilja att reducera antalet svenskar på det danska läkarprogrammet, eftersom det har inneburit att en stor grupp läkare inte blir verksamma i Danmark efter avslutad utbildning. 
  • Slopad betygbonus för svenskar med flera ämnen på högsta nivå, s.k. A-niveau. Svenska gymnasieämnen har färre nivåindelning jämfört med det danska gymnasiesystemet, vilket inneburit att svenskar kunnat tillgodoräkna sig en bonus för ämnen på högsta nivå.
  • Utvidgade behörighetskrav för svenska studenter. Från att till en början bara behövt SvB, EngB, MaD, KeB, FyA har det uppjusterats till EngC, MaE, FyB. Däremot kvarstår KeB och SvB utan ändringar.
  • Betygssnitten för vad ett svenskt avgångsbetyg motsvarar i det danska systemet har motsvarande också uppjusterats.  
2. Faktorer inom Danmark:
  • Ett nytt betygssystem infördes i Danmark för gymnasieskolan läsåret 2006/2007 och för högskole- och universitetsutbildningen hösten 2007. Det innebar att man gick från ett betygssystem med 10 betygsnivåer till 7 nivåer. Chansen att uppnå högsta betyg blev större, vilket också har fått effekt när de första gymnasisterna med avgångsbetyg från det nya systemet sökte till universitet 2009. Betygssnittet har successivt höjts sedan dess.
  • Det ekonomiska läget globalt och i Danmark, har inneburit att fler har sökt till en universitetsutbildning och därmed har ett ökat ansökningstryck inneburit hårdare konkurrens för alla, oavsett nationalitet. 

3. Faktorer inom Sverige:
  • Den svenska regeringen har efter många om och men, påbörjat utvidgningen av det svenska läkarprogrammet så att det blir mer proportionerligt till den svenska befolkningen. Fler platser förväntas under de kommande åren till det svenska läkarprogrammet.
  • Ändrat betygssystem i Sverige har inneburit att betygsinflationen har dämpats en aning och det krävs inte längre maximala snittet för att bli antagen.
  • Fler och fler söker sig till läkarutbildningar utomlands, framför allt i de östeuropeiska länder, där antalet läkarstudenter i enbart Polen uppgick till drygt 900 under läsåret 2010/2011 (att jämföra med cirka 700 studenter i Danmark under samma period).
*

Antagningsstatistik - Danmark 2012
                                               
                           Kvot 1                         Standby                Antal antagna (kvot 1+2) 

Medicin - KU             10.9 (19,87)         10.5 (19,83)               563
Odontologi - KU         9.9 (19,77)           9.7 (19,73)                98

Medicin - SDU          10.0 (19,78)           9.9 (19.77)               314

Medicin - AU            10.4 (19,82)         10.0 (19.78)               481

Odontologi - AU         9.8 (19,75)           9.8 (19,75)                72

Medicin - AAU           10.9 (19.87)         10.5 (19.83)                56 *

Winter is coming

Det har hänt en hel del sedan sist jag uppdaterade min kära blogg. Ja, min blogg kommer alltid att ha en speciell plats, även om vi tar en paus just nu.

På världsplan är det fantastiskt att Barack Obama lyckats med att bli omvald, vilket jag är oerhört lättad över. Alternativet är alltför skrämmande att tänka över. Inte för att Obama är Guds frälsning till människan, men utifrån de förutsättningar och begränsningar han har, försöker han göra bäst han kan. Mer kan man inte begära.

På riksplan har vi fått bevittna avtäckningen av Sverigedemokraternas riktiga ansikten, på film dessutom. Hatten av för Expressens grävande journalist David Baas! För att citera mig själv från ett tidigare sammanhang:"En ulv i fårakläder är inte mindre farlig bara för att den har lärt sig att bräka tillgivet i det offentliga rummet och spara ylandet och blodtörsten till de slutna församlingarna." Jag hoppas verkligen att detta är startskottet för ett samlat initiativ för att visa SD vägen ut ur riksdagen.

På det personliga planet har jag fått förtroendet att vara ordförande för MSF-Odense (Medicine Studerandes Förbund). Vårt mål är att försöka organisera svenskarna i Odense, förstärka den samlade rösten för utlandsstudenter och arbeta för våra intressen i Sverige. Lokalt vill vi tillföra svenska studenttraditioner för att främja den nordiska gemenskapen. Så i denna anda anordnade vi i styrelsen Odenses allra första finsittning förra veckan, som rosades något så fantastiskt! Det får bli en tradition, tycker alla redan.

Dessutom har jag hunnit med en sväng ner till Krakow tillsammans med en vän, för att vara med på MSF-Utlands första kongress för alla svenska läkarstudenter utomlands. Det var verkligen så roligt att få träffa framtida kollegor från alla möjliga håll i Europa (flest från Polen förstås). Några kände till och med igen en doldis som jag:" Är det inte du som skriver den bloggen... vänta, jag har det på tungan... Voice of Steve!" Det var kul det! Haha.

Mina nära vänner från Malmö har varit här på besök också. Det är alltid så roligt att få ha dem här. Jag lyser upp en extra lumen när de är här. Jag påminns om vad jag saknar här.

Sakta men säkert går jag slutet på min utbildning i mötes. Denna termin är snart över och snart väntar ett nytt år, mitt sista år som läkarstudent. Får en känsla av att jag måste hinna med så mycket som möjligt här i slutet. Vissa beslut hade jag kanske tagit annorlunda idag, om jag fått gå tillbaka. Men ingen idé att älta i det. Alla har vi vår egen väg att gå, om än det blir en mer vinglig en eller en ren omväg.


A New Chapter

Tiden springer iväg, vare sig man vill det eller ej. Valet vi har är att hänga med eller hamna på efterkälken. Jag har därför valt att sluta lägga alltför mycket tid på bloggen. Jag är ingen och har aldrig varit någon storbloggare precis, men den som har haft en eller har en blogg, vet att det kan sluka en hel del tid som kan läggas på annat istället.

Under senaste året har jag känt ett onyttigt tvång att uppdatera trots att jag kanske inte har det mest vettiga att komma med. När det börjar bli ett tvång istället för att det kommer naturligt, då är det något som inte riktigt stämmer. Man får ställa sig frågan vem man egentligen skriver för. Ordspråket säger ju: "Att tala är silver och att tiga är guld." Om jag bara lägger upp en massa musik från YouTube för att fylla ut och babblar på om allt eller inget.. Ja, då kan jag nästan låta bli.

Man lever bara en gång och det gäller att göra det mesta utav det. Under sommaren kom jag till insikt med vad som är viktigt här i livet. "Vad gör mig lycklig?", är en ytterst relevant fråga att ställa till sig själv. Mötet med nya vänner under sommaren har berikat mig och gett mig nya perspektiv.

Vad jag ska arbeta för framöver, är att realisera de drömmar jag har. Att ta svåra beslut som kommer forma framtiden när det bekväma livet som läkarstudent är över. Vi kommer fortsätta att ses här kring detta runda bord, men mera sällan och förhoppningsvis blir de gångerna mer givande, både för mig och för er.

One And Only

*

I dare you to let me be your
Your one and only
I promise I'm worth it
To hold in your arms
So come on
And give me the chance
To prove I am the one who can
Walk that mile
Until the end starts

*


På Operationsgången

Charmen med kirurgi är att det är väldigt konkret; man öppnar upp, manipulerar med led eller avlägsnar något oönskat för att sedan stänga igen. Det är verkligen inte så glamouröst som man får det att verka på TV. Snarare slitsamt att behöva stå så många timmar per dag och hårt för skulder och led med statiska rörelser och kroppshållningar.

Jag har fått assistera vid ett flertal operationer nu, med allt från att sätta i ett nytt knä till ingrepp vid exempelvis lårbensfraktur. Vanligt förekommande är också barn med olika benbrott som ska stabiliseras med ståltråd. Det mest våldsamma har väl varit en benamputation, som jag fick hjälpa till med. Jag tycker det är en underlig känsla att hålla i en kroppsdel som plötsligt separeras från övriga kroppen. Det var så att jag nästan bara ville släppa benet direkt, men fick stålsätta mig själv.

Tack vare denna praktikdel har jag förstått att jag inte hör hemma i operationssalarna. Jag är en medicinare.

T10

Påbörjar denna termin med praktik på ortopedkirurgisk avdelning. Därefter blir det praktik på medicinsk avdelning. Redan nu på andra dagen har jag fått ett riktigt bra intryck av avdelningen och alla är oerhört tillmötesgående och man märker att de är måna om att man ska trivas. Någonstans i bakhuvudet vet jag att ortopedi inte är min grej, men samtidigt valde jag det (prioriterade högt) just för att det är nyttigt att få rutin på undersökningar på rörelseapparaten. Det är trots allt de vanligaste skadorna som vi människor får.

Det kommer ta lite tid innan man kommer in i rutinerna och få styr på allt tekniskt. Sedan är det bara till att ta tjuren vid hornen. Typ som att hoppa bungyjump, man är skitskraj och vill pinka på sig men man är ju fäst vid en säkerhetslina trots allt.

När det inte hände så mycket på eftermiddagen, smög jag ner till akutmottagningen. Det var mer spännande där kan ni tro. Och jag har nu fått sy på min första livs levande patient. Hade inte kunnat få en bättre och coolare patient, både lugn och tålmodig med mig och lät mig sy ihop skalpen i lugn och ro. Det ordentliga såret behövde nog 9-10 stygn. Ännu mer övning och färdigheten kommer infinna sig.

So Sick of Love SongsPerfect

Back From Malawi

Min syster har kommit hem från sin resa i Malawi, där hon under de senaste sex veckorna har volontärarbetat på ett regionalsjukhus. Safe and sound, only a few pounds lighter and a lot wiser. :-) Så kan man väl sammanfatta det.

Jag är så stolt över min syrra och kommer absolut att följa med henne ner när jag själv är färdig och har något att bidra med. Det finns så mycket hon ännu har att berätta! Jag spricker av nyfikenhet.

Den följande bilden är så fantastisk på så många olika sätt. Förhållandena är enkla, men livsglädjen är trots allt så närvarande. Kanske är det det som vi här i väst måste lära oss av, att vara nöjda och belåtna.

Today's Wisdom

Ett rop på hjälp!

Situationen i Sydsudan är akut och människor befinner sig i misär och under förfärliga förhållanden. Hundratusentals människor är på flykt undan krig, på jakt efter mat, skydd och vård. Bara för att mötas av fruktan, svält och död.

Tillsammans har vi genom sociala medier lyckats hjälpa Läkare utan Gränser att samla in en hel del pengar till akutfonden som kan insättas för insatsen i landet just nu. Men mer stöd och hjälp behövs!

Behoven är enorma och resurserna tyvärr inte oändliga. Skänk en gåva på Läkare Utan Gränsers hemsida (http://www.lakareutangranser.se/akutfond) eller via sms: "Sydsudan" till 72970. (100 kr).

Keep Fighting!

Jag hoppas att de av er som inte fått ett positivt besked på antagningen, håller modet uppe! Fortsätt kämpa för det som ni känner är det enda rätta för er, att bli läkare! Om inte detta år, så kanske nästa. Om inte i Danmark, så i ett annat. Möjligheterna är många, men alla bäckar leder i slutändan ut till havet, kära vänner.

Endast 29 svenskar blev antagna till läkarprogrammet i Danmark i år, vilket är rekordlågt. Den danska regeringen ha lyckats med att smälla igen dörren för nya svenskar. Det är förståeligt från deras perspektiv, men jag grimaserar starkt åt att ansvarig minister kallar det för en "positiv tendens". Istället hade man kunnat säga att man slutligen funnit en balans på antalet antagna svenska läkarstudenter som är möjligt att utbildas i landet, utan att det leder till läkarbrist på längre sikt. Så himla opolitiskt korrekta.

De av er som börjar plugga i Odense till hösten, hör av er om ni behöver hjälp med något. Det finns nu en nystartad svensk förening i Odense, Medicine Studerandes Förbund-Odense, som jag vet gärna ställer upp. Sänd ordet vidare!

Friends

God mat, massa positiv energi som omsluter oss alla och charader som avslutning på kvällen. Det var en riktigt trevlig kväll med de bästa.

Tourist Guide

Just nu försöker jag undvika att tänka på att sommarlovet närmar sig slutet med stormsteg. Jag blir stressad av tanken.

Har annars spenderat en hel del tid med att visa de nya vännerna runt i Öresundsområdet. Nu senast körde vi över till Köpenhamn för att leka turister. Jag var guide för dagen. Det gick alldeles utmärkt, förutom att köra i Köpenhamn City. Gudskelov att gps finns, och även med den körde jag fel ett flertal gånger.

Mitt jobb var enkelt eftersom de blir så fascinerade och glada för de simplaste sakerna och tycker allt är superkul. Då blir allt man gör så himla tacksamt.

Sunshine

Har ju varit helt fantastiskt väder de senaste dagarna, vilket inte kan ha undgått någon. Har solbadat, mer sol än bad, just för att jag är den badkruka jag är.

Blivit polare med ett gäng ungdomar från Taiwan, som är på besök i Sverige också. Vi kommunicerar med hjälp av Google Translate (tack gode gud för teknologin), eftersom min mandarin är usel och deras engelska är mindre bra. Men på något sätt känns mötena givande och intressanta ändå. Vissa personer omges bara av en naturlig aura av positiv energi.

Så vi turistar tillsammans typ. :-P