The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Än finns det hopp!

Nu när vi går mot mörkare tider, (läs: kortare dagar. Jag är inte ständigt melankolisk.) tänkte jag upplysa om en ovanligt positiv mediarapportering i Svenska Dagbladet. I fet stil lyder rubriken: "76000 färre fattiga varje dag". Ärligt talat, saknar jag denna sortens nyheter i dagens media. Allt som skrivs är antingen oerhört tragiskt eller av en katastrofal natur! Finns det verkligen inget gott eller glädjande att rapportera om här i världen? (Förutom dam- och skvallertidningarna som frossar i ointressanta kändisars liv och göromål...) Eller har alla blivit lika mörka i sinnet (som jag) att vi gladeligen dränker oss själva i dysterhet?

Glädjande nyheter i korthet:
 • "Enligt FN har undernäringen minskat från 37 till 17 procent sedan 1970 och andelen med säkert vatten ökat från 30 till 80 procent."
 • "Barnarbetet har halverats och analfabetismen har minskat från 52 till 23 procent"
 • "Spädbarnsdödligheten har minskat från 12 till 5 procent."
 • Den globala livslängden har öka från 30 år till 68 år sen 1900-talets början.
 • "Enligt Världsbanken har andelen fattiga mer än halverats. De ­senaste fem åren har antalet minskat med mer än 76000 ­personer varje dag."
Men ännu ligger det största hotet mot mänskligheten framför oss: Den globala uppvärmningen. Det är viktigt att vi verkar för att våra folkvalda tar problemet på allra största allvar och att de ser problemet i ett långtidsperspektiv, istället för på de små ekonomiska vinster som de kan få ut på kortare sikt. Därför att oavsett hur klimat- och miljömedvetna vi civilpersoner är, så är det makthavarna som har en avgörande betydelse för om vi kan stoppa den fortsatta uppvärmningen av vår jord eller inte. Därför är det också väldigt glädjande att Laborledaren Kevin Rudd har vunnit valet i Australien, eftersom han och hans parti är mer vänligt inställda till Kyotoavtalet, (vilket lämnar USA som ensamt i-land emot Kyotoavtalet,) och är därför troligtvis mer villiga att agera för en ny global överenskommelse även efter att avtalet löper ut i 2012.

Vi måste agera tillsammans och bromsa de eskalerande problemen orsakad av den globala uppvärmningen, för annars kommer det i slutändan att leda till kaos och anarki. Om det får fortlöpa i denna takt...
 • ...blir fler hemlösa på grund av naturkatastrofer av sällan skådad styrka, vilket ger vår tids nya flyktingar: klimatflyktingar.
 • De norra breddgraderna får varmare klimat och nya tropiska sjukdomar slår rot.
 • Glaciärerna smälter bort vilket leder till att människor som lever på det sötvatten som de ger, blir utan. Djurlivet på polerna utraderas på grund av detta.
 • Det ökade tillflödet av smält vatten till haven kan påverka havsströmmarna, och bryta av exempelvis Golfströmmen.
 • Den biologiska mångfalden blir ett minne blott.
 • Ökenområden breder ut sig och beboelig markyta minskas.
 • När dricksvatten och landyta minskar, ökar behovet av att kontrollera de befintliga källor som ännu existerar, vilket kan leda till (väpnade) konflikter länder emellan.
 • Pandemier blir vanligare
Så agera nu, eller se planeten dö!

0 COMMENT(S):