The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Antagning till Läkarprogrammet i Odense- Delmoment I: Multiple Choice Questions

Läs årets ansökningsguide 2013 HÄR! 

Då var det återigen dags för antagningen av nästa termins studenter. Mestadels söker man en plats enbart med hjälp av betygen, medan det till vissa andra utbildningar oftast behövs ytterligare kvalifikationer eller uppfyllelse av särskilda krav. Att bli antagen till exempelvis läkarprogrammet kan därför oftast kännas som ett helt projekt...

Som det tidigare har skrivits om genomgår varje student ett Multiple Choice Question (MCQ) prov och intervjuer innan man blir antagen här i Odense. Provet är i sin utformning väldigt lik det svenska Högskoleprovet, med frågor som ska testa studentens "Kvantitativa, kritiska och språkliga resonemang". Det omfattar 100 frågor som ska betas av under 2,5 timmar. Om det är klurigt för en dansk, vad är det då för en svensk som både ska förstå frågorna samt det främmande språket? Jag vill därför försöka ge några tips inför detta ödesdigra prov.

  • Först och främst, bekanta dig med danskan! Även om du tycker att det är det grötigaste språket på jorden, lär dig tycka om det. (Jag rynkade på pannan varje gång jag hörde danska innan...) Läs danska tidningar på internet, (låna en bok om du är superivrig).
  • Har du aldrig gjort Högskoleprovet förr, kanske du ska repetera lite av diagramavläsningar, basal räkning och dylikt.
  • Provet är inte ämnesrelaterat, men samtliga grundläggande naturvetenskapliga principer skadar nog inte att ha med sig i bagaget.
  • Inhandla/låna/ta med en dansk-svensk ordbok till provet! Du kan alltid fråga provledarna om ord som du inte förstår, men chansen är stor att du inte heller förstår provledarna!
  • Var lugn och samlad på provet, de danska orden är oftast mer självklara än vad man tror.
*

Verktyg för tolkning (gissning) av danskan:

Frågeord
hvordan - hur
hvornår - när
hvor - var, där
hvis - om
hvad - vad
hvem - vem

Böjningadj. smuk (vacker) smukkere, smukkest
verb. håber (hoppas) håbede, håbet
subst.
lampe, lamper, lamperne

Ersätta bokstäver

ä --> e, æ
ex. hjälpa/hjælpe. känna/kende
ö --> ø, oex. höger/højre. försöka/forsøge
p --> b
ex. öppen/åben, hoppas/håber
k --> g
ex. läkare/læge. böcker/bøger
å --> a, o
ex. ångest/angst. något/noget
t --> d
ex. ut/ud. veta/vide
tillägg av -d
ex. boll/bold. full/fuld

Äkta danska ord
da. rolig - sv. lugn
forskel - skillnad
vedrører - angår
trin - steg

På Syddank Univ. hemsida finns ett dokument med exempel på frågor. Kolla på det här.
En fullständig bild av hela antagningsproceduren till kvot 2 i Odense kan ses här.

Lycka till med provet!
Uppdatering den 22 sept 2008

2 COMMENT(S):

va snakker du på? Dansk er jo de dejligste sprog i denne jord! :-)

 

hah, Jenny sweetheart! Det eneste der er dejligt her er nok ..eh.. at de har givet mig en studieplads på medicin! Mere kan jeg ikke komme på lige nu...