The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Besök från det förgångna

Som efter en sex års tidsresa står jag framför en vän som varit frånvarande under en lång, lång tid. Det är en underlig tidsresa, för på något sätt har allt det som gömts under år av damm kunnat leta sig upp till ytan igen. Saker som man inte trodde att man mindes, hade gjort eller tagit fäste vid, både förtjusar och avskräcker en själv, med deras närvaro.

Mötet var präglat av tillgivenhet för en vän som man känner väl, men på något sätt ändå inte. Senaste gången man möttes var vi små tonårspojkar med gälla, pipiga röster, men nu hunnit bli ordentliga, ansvarstagande och mogna unga män. När jag stod där var jag uppriktigt sagt oerhört imponerad av vad han hunnit igenom. Trots det enorma tidsglappet däremellan har man haft ett gemensamt förflutet som överraskande nog alltid på något vis lyckas överbrygga, och föra människor samman. Det är otroligt fascinerande.

Den övervägande bidragande orsaken till detta avbrott, är de världsliga avstånden. Med det i åtanke, funderar jag över om världen faktiskt är så liten som den ibland verkar vara. Huruvida det är av ren tillfällighet eller inte vet jag inte, men att det efter så många år uppenbarar sig en gemensam knutpunkt där vi möts igen är underbart roligt.

0 COMMENT(S):