The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Mångas små handlingar...

Världens ledare träffades i september 2000 och antog Millenniedeklarationen som ligger som grund för arbetet med att halvera fattigdomen fram till år 2015. Många engagerade människor jobbar runt om i världen med att uppfylla de målen som är uppsatta, men det behövs mer aktivitet på hög politisk nivå.

Nedanstående initiativ är till för att få Sveriges statsminister att agera för att sätta agendan och driva på uppfyllelse av millenniemålen, när Sverige tar över ordförandeklubban i EU 2009. Ett enat EU är en stark drivkraft i världspolitiken, anser jag.

Skriv under brevet till Fredrik Reinfeldt idag och visa för honom, Europas ledare och världen att det finns de som bryr sig om att människor bland annat inte får äta sig mäta eller måste klara sig på en dollar om dagen. Vänd inte bara ryggen till, utan ge en minut av din oerhört upptagna vardag och gör något som är rätt. Finns inga godtagbara ursäkter för att låta bli...


*

Millenniemålen

1. Utrota fattigdom och svält
Mellan åren 1990 och 2015 ska andelen människor som lever på mindre än en dollar per dag halveras. Samtidigt ska andelen som lider av hunger halveras.

2. Utbildning för alla år 2015
Alla flickor och pojkar ska få grundskoleutbildning senast 2015.

3. Främja jämställdhet och ökade möjligheter för kvinnor
Utbildningsskillnader beroende på kön skall elimineras helst före 2005, men inte senare än 2015.

4. Minska barnadödligheten
Dödligheten bland barn under fem års ålder skall minska med två tredjedelar fram till år 2015.

5. Minska mödradödligheten
Mödradödligheten skall minska med tre fjärdedelar fram till år 2015. (Senaste nytt vad gäller ämnet på DN.se)

6. Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar
Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar skall hejdas innan 2015.

7. Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling
Andelen människor utan tillgång till rent vatten skall halveras före 2015. Livsvillkoren för minst 100 miljoner människor som lever i slumområden skall ha förbättrats före 2020.

8. Utveckla ett globalt partnerskap för utvecklingssamarbete
Ett öppet, rättvist och icke-diskriminerande handels- och finanssystem ska utvecklas. Behoven hos de minst utvecklade länderna ska beaktas. Biståndet ska höjas till 0,7% av BNI (bruttonationalinkomsten).

Support HelpSweden.org

0 COMMENT(S):