The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Kan man sona för sitt sexualbrott?

Förra året uppmärksammades det i nyheterna om en morddömd läkarstudent som hade börjat studera vid Karolinska Institutet i Stockholm, och om studenten i fråga borde få fortsätta sina studier. Idag gick det att läsa i Sydsvenskan att en våldtäktsdömd läkarstudent utbildas i Lund för tillfället.

Frågan väcks då återigen om dessa individer är lämpliga för yrket, och om det ens är förenligt med läkaretiken att de ska bli verksamma inom vården. Men å andra sidan är vi väl skyldiga att ge varje människa en ny chans efter avtjänat straff, eller hur? Helst ska vi ju också kunna vara säker på att återfall inte sker. Men kan vi någonsin vara 100% säkra? Lika säker som Thomas Johansson är jag dock inte.

– Den här typen av brott [sexuella övergrepp], den innebär ingen påtaglig risk för att det här ska kunna upprepas, säger Thomas Johansson, ordförande i nämnden [Högskolans Avskiljenämnd] till P3 Nyheter.

Ur ett patientperspektiv är ju en läkares straffregister förmodligen av stort intresse för en patient. Denne hade ju uppenbart aldrig velat gå till en läkare med ett sådant straffregister, men sedan kan man ju tycka att det som patienten inte vet om skadas hon väl inte av?

5 COMMENT(S):

Ja du. Det är ju egentligen så att när någon avtjänat sitt straff så ska de inte behöva fortsätta att sona för sitt brott.

Men rättsväsendet är i det avseendet mer konsekvent än gemene man. Någon som dömts kan vara brännmärkt för livet, frågan är om vi, de vanliga människorna har rätt att fördöma någon som enligt lagen har avtjänat sin tid i fängelse eller på en vårdanstalt.

Å andra sidan måste jag kritisera uttalandet som du citerat i ditt inlägg: är det inte ett vedertaget faktum att många sexualförbrytare löper en stor risk för återfall?

Vågar vi låta människor som vi vet befinner sig i riskzonen att utnyttja andra människor, ta hand om oss?

Men tänk om man har "paid ones dues" till samhället och vill bli förlåten och börja på nytt? Vem är du och jag att döma ut dem redan från början då?

 

nu var det väl dock inte [sexualbrott] i allmänhet nämdsnubben syftade på utan [det enskillda fallet] och det är ju viss skillnad?

Men det finns väl läkartjänster där man inte möter patienter med?

 

I det här specifika fallet, kanske jag kan hålla med om att risken för återfall möjligen är lägre än vad det är för andra sexualbrott. "övergrepp på sin kompis 14-årige lillebror", låter som ett fall där pers mist sin självkontroll och låtit hormonerna styra. Sedan vet vi inte hur "långt" övergreppet innebar.

Men rent generellt vill jag påstå att en person som en gång har låtit döda ngn, eller begått övergrepp på en annan människa, faktiskt har mist sin chans att få arbeta med människor. Å andra sidan, vad säger oss att en sådan person efter behandling, inte kan bli "frisk" och aldrig mer begå den sortens brott? Men sen bör man inte glömma att bara för att en människa är läkare så begår hon/han inte brott. Se bara på Troilius...

Anonym, det citatet tycker jag var väldigt generellt riktat, dvs. snubben menade "den typen av brott" - och det syftade ju på sexuella övergrepp och inget annat.

vad för läkartjänster? Sitta i ett lab och pilla på försöksdjur? Vill påstå att majoriteten av alla tjänster innebär patientkontakt.

 

Jag vill påstå att det är en väsentlig skillnad mellan den morddömde mannen och den sexbrottsdömde mannen.

Den morddömde dömdes för 10 år sedan. Den sexualbrottsdömde dömdes under sin utbildning.

Mördare har den lägsta återfallsfrekvensen av de som döms för brott, sexualbrottslingar har den högsta. You do the math.

Jag har inga problem med att gå till en morddömd läkare, däremot till en sexbrottsdömd.

 

Hade jag behövt välja, väljer jag hellre sexualbrottsdömd än morddömd, pga det faktum att den morddömde begått ett oerhört mycket grövre brott. Att ta en människas liv är oförlåteligt, oavsett om det aldrig händer igen.