The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Begränsning av studiestöd i Danmark och Sverige

I kölvattnet av den allt djupare ekonomiska krisen runtom i världen, ser vi förslag på besparingar och nedskärningar hagla överallt. Studenter utgör tyvärr inget undantag, vilket vi ser genom dagens förslag från den Studiesociala kommittén, som vill begränsa möjligheten till studiestöd till maximalt fyra år istället för dagens sex år. [DN.se]

Inte allt för länge sedan rådde samma debatt i Danmark där den danska Skattekommissionen föreslog liknande nedskärningar av det danska SU'en (motsv. CSN studiemedel) från sex år till maximalt fyra år. [Berlingske.dk] Men beskedet möttes med omfattande protester och studentdemonstrationer samt blockader av Danmarks olika utbildningsfakulteter. Den danska regeringen backade och tog beslutet att inte genomföra Skattekommissionens förslag. (En dansk student får 5177DKK under årets alla månader. Det är inget lån utan rent bidrag, men beloppet är däremot skattepliktigt.)

Att Sverige överväger att begränsa studiestödsmöjligheten till maximalt fyra år berör inte längre utbildningar som exempelvis läkarprogrammet. Däremot är det krav på att man måste ha klarat av tre års studier inom loppet av fyra år för att kunna få en förlängning av studiestödet med ytterligare två år.

Att införa ett sådant krav har en positiv konsekvens på det viset att fler utexamineras under kortare tid, vilket genererar mer arbetskraft istället för att alltför många studenter stannar i systemet under fler år 'än nödvändigt'. Men under stundande lågkonjunktur kan man undra vad man ska skynda sig ut till, arbetslöshet måhända?

Staten bör inte införa ett tvingande system där studenternas möjligheter och val begränsas. Vi ska ha rätten att kunna planera vår egen studiegång utan att behöva vara rädda för att stå där utan möjligheten att få studiestöd. I slutändan är det fortfarande ett lån vi pratar om, som vi ska betala tillbaka på inklusive ränta, till skillnad från det mer generösa systemet i Danmark. Slopa därför förslaget och inför samma system som i Danmark, det tjänar både staten och studenterna på i det långa loppet!


2 COMMENT(S):

Suck, jag blir så trött på det här, trots allt arbete ifrån kårers och studenters sida, alla rapporter ifrån studenters håll visar att deras ekonomiska möjligheter är begränsade, men ändå diskuteras nedskärningar av olika slag! De flesta utbildningarna är ju trots allt längre än fyra år.

Jag hoppas verkligen att välfärden vinner den här diskussionen, om det här förslaget går igenom bevisar det min uppfattning om borgarna: Rika får bättre förhållanden och fattiga sämre. Studiemedel i endast fyra år skulle i vissa fall kunna leda till att studenter som inte kan försörja sig på annat sätt helt enkelt inte kan fortsätta sina studier.

 

Jag kan ju inte annat än hålla med din uppfattning om att det begränsar studenter som vill läsa mer än bara en grundutbildning på 3 år. Sen har vi ju den gruppen studenter som läser strökurser... Staten vill nog avskräcka studenter från att "vimsa" runt för mkt, och på så sätt tvinga studenter att bli klara med sin egentliga utbildning snabbare.