The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Sword of the Word

__________________________________________________

Have you ever wondered
what impact your words could have
to a weak-hearted soul
who only desires to make himself whole?

Have you ever thought about why people say
'the pen is mightier than the sword'
where ruthless rulers are overthrown
by the simplest woman dressed in a gown?

Do you ever ponder about
why man claim that 'time heals all wounds'
whereas cuts caused by any word
will never again be able to curd?

Do you ever reason with yourself
before unleashing your malicious tongue
as this is the primary difference
between a fool and a man of eloquence?

I will say no more
I will grief no more

as it is inevitable
us reaching the twilight of this ramble.


__________________________________________- S.L.
__________________________________________________

2 COMMENT(S):

du, jag motsätter mig ditt bruk av orden/begreppen "man" och "woman" :P

Annars var det fint, även om jag på frasen "orally discharging venomous arrows" får ögonen at gå i kors, då jag inte riktigt förstår.

Det är intressant att du fortfarande skriver på engelska ibland. Det gör jag mycket sällan. Tyskland äter upp det engelska språket.

 

Tack Jenny :-) Heh, jag vet att du mmotsätter dig mitt primitiva bruk av orden.. men bättre kan jag inte :-P

Hmm, den där frasen är lite knivig, men jag ser framför mig giftpilar som skjuts iväg.. no good? any suggestions then?

Det mest intressanta är faktiskt att jag tar till engelskan enbart när känslorna jag vill uttömma inte kan rymmas i svenskan. Det är då som jag verkligen märker av hur ordfattigt svenska är i jmf med engelskan.