The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Fortsatt bruk av skandinaviska i Norden

Tidigare rapporterades det om Nordiska Ministerrådets förslag om att skrota användandet av skandinaviska på de nordiska universiteten och högskolorna. Studenter på båda sidor om Öresund befarade förbudet att få skriva på sitt eget hemspråk i fortsättningen. Jag var lite orolig över att jag skulle bli tvungen att skriva tentor och uppsatser på danska.

Men nu har samarbetsorganet Øresundsuniversitetet sagt sitt, möjligheten att få skriva på sitt modersmål ska bli kvar, oavsett vad Nordiska Ministerrådet säger. Och därmed kan vi pusta ut, och jag kan fortsätta skriva mina uppsatser och tentor på svenska här i Odense.

Egentligen tror jag aldrig att risken var särskilt stor för införandet av ett språktvång, eftersom toleransen sinsemellan de nordiska länderna alltid varit väldigt hög. Svenska studenter har redan pluggat under många år här i Danmark, och att vi skriver våra uppsatser eller tentor på svenska verkar inte störa våra undervisare nämnvärt här i Odense. Jag misstänker att det är de danska politikerna som försöker plocka populistiska poäng genom att fortsätta korståget mot svenska läkarstudenter i Danmark.

Men det är intressant att läkarstudenten Marie Sahlberg som läser i Köpenhamn, berättar om att examensarbetet måste skrivas på danska. Undrar om det kravet också gäller här i Odense?

2 COMMENT(S):

Det här är ganska gammalt inlägg, men kanske det bästa plats att fråga saken. Månne samma gälla sen också de övriga nordiska språken? Dvs får isländare använda isländska osv. Försökte hitta själva avtalet från Nordiska rådets hemsidor och annars googla också, men lyckades ej hitta svar på frågan.

 

Vi får lov att skriva på svenska och norska, men jag tror inte att det går med finska och isländska eftersom det är betydligt svårare att förstå skriftspråket.

Men har hört att de kräver att proven skrivs helt på danska i Århus.