The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Google sätter ner foten

Jag välkomnar starkt Googles etiska ståndpunkt mot att fortsätta stödja den kinesiska regeringen i den omfattande nätcensuren! När det blev känt ett tag tillbaka att Google hade installerat ett filter för alla nätsurfare i Kina, blev jag så oerhört besviken. Varför gör ett multinationellt företag en sådan sak, enbart för att kunna utöka sina marknadsandelar?

För varje multinationellt företag som vill lyckas är det viktigt att inse fördelarna med att handla etiskt och moraliskt till var tid. Även om pengar och vinst verkar betyda allt nuförtiden, finns fortfarande ett samband mellan ett framgångsrikt varumärke och moraliskt ansvar. Ifall IKEA hade utnyttjat barnarbete i u-länder, skulle vi bojkotta företaget, det samma borde vi ha gjort när Google filtrerade bort "regimskritiska" hemsidor för de kinesiska användarna. Men ibland upplevs cybervärlden som en plats där undantagstillstånd råder, där inga regler eller moral gäller.

Varje aktör i den globala världen som vågar ställa sig upp mot Kinas diktatur är oerhört välkomna. Även om landet på ytan ser så helylleaktigt ut med leende ministrar och glada kineser på TV, återstår det faktum att landet är och förblir en diktatur. De har en öppen marknadsekonomi, är en växande stormakt, men fråntar fortfarande deras befolkning de grundläggande mänskliga rättigheterna som yttrande- och tryckfriheten.

Men situationen är komplicerad. Ju starkare Kina blir på den internationella scenen, desto svårare blir det att kunna sätta press på makthavarna. Befolkningen i Kina drivs dessutom av stark nationalism, massmedia är starkt knytet till partiapparaten, informationsflödet är kontrollerat, och varje attack mot den kinesiska regeringen uppfattas som en attack mot kineserna själva. Ända sedan västerlänningarna kom till Kina för att stycka landet emellan sig, har det funnits en vilja att hävda sig själva och vara bättre än "vitingarna". Det är denna känsla som legitimerar Kinas handlingar, oavsett vad det är, mot att bli ett starkare land. Självuppoffring för den stora massans bästa. Man kan inte annat än att imponeras av hur väloljad partiapparaten är.


Google.

0 COMMENT(S):