The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Även Guds män har drifter

I raden av pedofilskandaler som har skakat om den katolska kyrkan på senare tid, har det nu även kommit upp misstankar om organiserad prostitution med män. Samtidigt pågår en omfattande polisutredning i Nederländerna som berör över 70 fall av övergrepp på ungdomar vid en internatskola. Jag har sedan tidigare kritiserat katolicismens föråldrade samhällssyn, men även stundtals skrämmande inställning till övergrepp på barn. Det får mig att tänka på ett stycke i Bibeln (Joh 8:7): "Den av er som är fri från synd må kasta första stenen (...)."

Vilka är dessa gamla gubbar på sina höga hästar, som ska ge direktiv om hur miljontals katoliker runtom i världen ska leva, när de själva inte kan leva som de lär och heller inte kunna hålla rent i sina led? Även om det är en otankbar förhoppning, önskar jag att påven (eller mer sannolikt nästföljande påvar), en vacker dag ska inse att även det katolska prästerskapet består av människor med drifter, människor som du och jag. Även gubbar som frivilligt eller motvilligt har vigt sina liv åt Gud och lovat att leva i celibat, kan känna något så primitivt som lust. Men jag skulle väldigt gärna få det avfärdat eller bekräftat av den katolska kyrkan ifall man inte definierar pedofili eller sex mellan män som att bryta löftet om ett liv i celibat.

Min uppfattning är att de flesta av dessa pedofilskandaler inte skulle ha skett ifall man tillåtit giftermål inom det katolska prästerskapet. Låt de skaffa sig hustrur eller vad de nu önskar sig inom lagens ramar. Låt de få sina djuriska drifter tillfredsställda så att jag slipper läsa om alla unga pojkar som har blivit antastade av gamla gubbar i prästrockar! Jag kan inte tänka mig hur traumatiserade dessa barnen är, att ha genomlidit övergrepp inom den institution som ska förmedla Guds ord och kärlek, och av människor som har varit i förtroendeställning för samhällena som de har verkat inom. För att inte tala om det mod som har krävts för att dessa människor slutligen vågar stiga fram och ange förövarna. Jag beundrar dem.

Som svar på den katolska kyrkans intolerans, och en kärleksfull avslutning vill jag citera ur Bibeln:

”Du skall älska din nästa som dig själv.” (Matt 22:39)

 Påven.
(Ur Elisabeth Ohlson Wallins omdiskuterade utställning 'In hate we trust'  2009)

2 COMMENT(S):

Väldigt bra skrivet, Steve. Som alltid, så klart. Har alltid gillat just den frasen du skrev "Den av er som är fri från synd må kasta första stenen". Det har ett starkt budskap både bakom och i sig.

Jag chockas inte längre av vad man ser och hör. Samhället har utvecklats (raserats?) på sådan kort tid att man inte vet hur det ska kunna fortlöpa. Det är skrämmande.

 

Kanske det som är problemet Christoffer, att vi slutar förvånas. Vi blir så att säga vana vid det, ger vårt tysta medgivande för att det är ok. Om fler ryter till... vi måste våga säga ifrån och civilkuraget måste stärkas.