The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Mörkläggning av kyrkan

Jag förstår journalisterna som fortsätter gräva i den katolska sörjan, för det tar ju aldrig slut! Man gräver ju efter det stora genombrottet där självaste påven kan knytas till någon av pedofilskandalerna! Tänk om det sker, jag undrar då hur det skulle sluta. Ifall påven ger sig själv förlåtelse å Guds vägnar, eller ifall vi för första gången i historien får se en sittande påve avgå.

Nu senast har man uppdagat att dåvarande kardinal Ratzinger, som är den nuvarande påven, kanske har haft ett dolt finger med i spelet för att utredningen av en pedofilanklagad präst i Wisconsin lades ner. Den prästen fick dö med sin "värdighet som präst" i behåll. Ifall anklagelserna stämmer, undrar jag om han har blivit dömd till att evigt brinna i helvetets eldar av Gud. Eller kan man bikta sig, få syndernas förlåtelse och överlämna lasset till Jesus här också?

Det är intressant faktiskt, varför det just är den katolska kyrkan som drabbas av alla dessa anklagelser, sanna eller osanna det låter jag rättsväsendet avgöra. Varför dyker inga pedofilanklagade protestantiska eller ortodoxa präster, imamer, eller rent av munkar upp?

Skärseld.

0 COMMENT(S):