The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

NATO söker samarbete med Frivilligorganisationer

I förra veckan delgav NATOs generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen organisationens nya "Strategiska koncept" för hur starkare samarbete mellan militära och civila aktörer ska kunna leda till mer framgångsrika militära operationer, på "The Strategic Concept Seminar" i Helsingfors.

Rasmussen menar att i NATOs åtaganden måste det finnas en strategi som täcker förutom det militära, även områden som sjukvård, kultur, och utbildning. Han kommer därför att verka för ett ökat samarbete med bland annat frivilligorganisationer som exempelvis Röda Korset och Läkare utan gränser.

Det är inte ett helt okontroversiellt förslag, då frivilligorganisationer till varje tid har strävat efter politisk och religiös oberoende. Att ty sig till och samarbeta med NATO eller ta sida i en konflikt ligger varken i organisationernas eller civilbefolkningens intressen. Värdegrunden med att arbeta under det röda korsets fana kommer då att vara befläckad, och neutraliteten som medicinsk personal har på krigsfälten undermineras enormt.

Jag vill liksom Läkare utan Gränser, påtala för NATO och andra militärstrateger nödvändigheten av att dessa ska "respektera den nödvändiga skillnaden mellan politiska, militära mål och oberoende, medicinskt, humanitärt hjälparbete."

MSF in Tchad.

2 COMMENT(S):

Bra sagt. Jag undrar hur de tänkte när de kom med förslaget..?

 

På att vinna krig genom att fånga soldater på sjukhussängen?