The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Aalborg Universitet beviljas läkarutbildning

Idag den 4 maj, en betydelsefull dag för landets många danskar då det är 65 år sedan Danmark befriades från tysk ockupation, godkände regeringen upprättandet av en fjärde läkarutbildning på Aalborg Universitet. Det betyder att det redan kommer att kunna antas 50 nya läkarstudenter till hösten 2010. Men det totala antalet studieplatser på läkarprogrammet på landets nu fyra universitet, kommer att förbli det samma.

De 50 platserna kommer att tas från de övriga universiteten; 21 från Köpenhamn Universitet, 17 från Aarhus Universitet och 12 från Syddansk Universitet. Något som bland andra Köpenhamn Universitets rektor Ralf Hemmingsen starkt motsätter sig. Han menar att: "Det virker helt uovervejet og langt uden for rimelighedens grænser i forhold til fornuftig administration af uddannelserne på landets universiteter." Hittills har Aalborg Universitet mottagit 281 ansökningar, varav över 70% är från kommande studenter i den nordjylländska regionen. Endast en enda svensk har funnit sig dit i år.

Det här är ett led i regeringens nya strategi om att stärka kompetensen i Danmarks ytterområden där Aalborg inräknas, beläget på Nordjylland. På grund av de starkt centraliserade sjukhusen i storstäderna, vill man lägga resurser på att öka beredskapen för att motverka en lägre överlevnadschans enbart för att man bor i ytterkanterna. Att utbilda läkare, bilda ett storsjukhus, samt successivt börja bedriva medicinsk forskning, hoppas man att Nordjylland ska bli en mer attraktiv region.

Aalborg Universitet.

8 COMMENT(S):

har varit i Aalborg innan, men fy skam vilket snyggt Universitet de har enligt bilden. Nästan så man inte vågar lägga upp en bild på en rostig byggnad till Universitet, ute i Odense SÖ... :(

/R

 

Får väl ta och säga grattis till Danmark då. :)

 

Men vad innebär detta för de sökande som inte har sökt till Aalborg? Finns det en risk att man hamnar i den skolan då man kan flyttas från de andra universiteten trots att man inte sökt till den (OM man nu kommer in vill säga)?

 

I know R! Deras univ är lite yngre.. och byggdes kanske inte under en period då betong och rost var trendy! :-P

Anonym, Det innebär bara att de univ som du har sökt till kommer att ha lite färre platser än vad de trodde fr början. Du kommer inte ofrivilligt placeras på Nordjylland! Bara lugn. :-P

 

Hehe, jag är inte orolig över att komma in där. Blir glad om jag kommer in överhuvudtaget =P Men det är ju tråkigt att man har mindre chans att komma in nu då de sänker antalet platser till de skolor man har sökt till. Men är det ur kvot 2 eller kvot 1 de tar platserna? vet du ngt om det?

 

Jag vet inte.. men det rimliga borde väl vara ngt som reflekterar förhållandet mellan kvot 1 och 2 på resp univ.?

 

Inte bra! Varför hade du inte med detta i din guide till läkarprogrammet? Nu går man ju miste om en stor chans att komma in :(

 

Tänk på att det inte hade tagits något slutgiltigt beslut från den danska regeringens sida, vid ansökningstillfället. Hur skulle jag kunna veta om att man kan söka till ett univ. som inte ens har fått examinationsrätt?