The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Danmarks befrielsedag

Idag flaggades det runtom i Danmark för att högtidlighålla befrielsen från den tyska ockupationsmakten den 5 maj 1945. De tyska trupperna i Holland, Nordvästtyskland och Danmark kapitulerade kvällen den 4 maj, och befriades av brittiska trupper dagen efter. Efter mer än fem års ockupation var Danmark återigen ett suveränt land.

Under de första åren betydde ockupationen inte någon större ändring, då Folketinget och den dåvarande regeringen satt kvar. Förhandlingar fördes för att försöka bevara Danmarks demokratiska institution, men danskarna var tvungna att föra en samarbetspolitik med tyskarna, som bland annat innebar industriell produktion för Tyskland och avbrytande av diplomatiska kontakter med de allierade.

I 1943 avgick dock regeringen efter att tyskarna bland annat återinförde dödsstraffet och förklarade undantagstillstånd, som följd av omfattande strejker och civil olydnad. Successivt styrdes Danmark mer från det tyska utrikesministeriet, och den danska polisen blev upplöst 1944. Motståndsrörelsen växte sig starka, och utförde flera framgångsrika aktioner mot mål som tjänade tyska intressen. Från svensk sida planerades 'Operation rädda Danmark' i samarbete med danska polistrupper, men militäroperationen sattes aldrig i verket eftersom tyskarna hann kapitulera före.

Att Danmark har varit ockuperat kanske förklarar deras enorma stolthet över deras land, Dannebrogen och högljudda stämma trots deras blygsamma storlek. Som exilsvensk inne på mitt tredje år i Danmark, tyckte jag att det var dags att delta i årets minnesceremoni. Det var kul att se gamla veteraner, sjunga danska frihetskampsånger och höra på brittiska militärer hålla tal på danska. Jag kan glädjas över min 'danska' i alla fall!

Odense 4. maj

1 COMMENT(S):

(Jag bestämde mig för att INTE svara på allt denna gång... Du vet, det blir som krönikor.)

Men kan i alla fall svara på sjukhuskläderna; de är långt ifrån smexiga men ändå känner man sig snygg. Haha. Och skjortorna är op-skjortor, yes. I like 'em! ^^ Den vita rocken får jag dock vänta med. Folk tror redan att jag är SSK- eller läkarstuderande så sätter jag på en rock så vet jag inte vad jag får ta mig an för fall. ;)