The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Medborgarskapsprov

Visste du att det krävs ett godkänt resultat (32/40 rätt) på det så kallade 'indfødsretsprøven', det vill säga Medborgarskapsprovet, innan du kan bli en dansk medborgare med alla dess rättigheter som hör till? Det är ett krav på nydanskar som Dansk Folkeparti fick igenom i december 2005.

Dessförinnan ska man även ha blivit godkänt i ett s.k. invandringsprov med liknande frågor som i Medborgarskapsprovet, men givetvis på en lägre nivå. Det infördes efter påtryckningar från Dansk Folkeparti 2006. Detta är en förutsättning för att man ska få ansöka om uppehållstillstånd i Danmark.

Dessutom finns det ett s.k. integrationsexamen, som även infördes 2006. Det innebär att ifall en invandrare har blivit godkänt i 'Danska för Invandrare' nivå 2, samt ha haft 2,5 års heltidssysselsättning, har denna person uppnått kriterierna för att erhålla ett Integrationsexamen. Därmed finns möjligheten att få permanent uppehållstillstånd.

Sedan ska du vara självförsörjande och inte ha begått något brott. Du ska även vara beredd på att ge avkall på ditt tidigare medborgarskap, då det inte är tillåtet med dubbla medborgarskap. Dessutom ska du underteckna ett dokument där du svär trohet och lojalitet till konungariket Danmark.

Plötsligt känns det inte så kul att bli en dansk medborgare. Eller vad anser du? Rimliga krav eller avskräckande manöver från Dansk Folkepartis sida? Testa dig själv ifall Du klarar Medborgarskapsprovet här. Jag klarade mig med 39/40. ;-)

Dannebrogen.

2 COMMENT(S):

Intressant att läsa om vilka hårda krav de har, jämfört med Sverige... Antar att det är på gott och ont.
Så du har blivit dansk medborgare nu och avslutat det svenska? Eller gjorde du bara provet för att kolla? =)

Linnea

 

Det är ju för att försvåra för invandrare att bli en del av det danska samhället, på sätt och vis. Jag tänker på om det är rimligt att språkkunskaperna och om samhället ska vara så relativt hög, när inte ens många danskar klarar av det provet själva.

Nej.. hehe.. jag gjorde det där online-testet bara. Skulle aldrig falla mig in att ge upp mitt svenska medborgarskap för ett danskt! :-P