The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Behind the smoke screens

Det har varit några skakiga dagar runt om i världens många hörn. Det är aldrig någon trevlig läsning och jag måste ärligt säga att jag blir mörkrädd av att läsa om vår värld. Det finns sällan solskenshistorier, allt är mörker, allt är tragik, allt är en enda utdragen kamp för mänskligheten. Hade jag inte mått bättre av att inte följa nyheterna, att inte veta vad som försiggår runtom i världen, hade jag inte varit lyckligare i  min okunskap? Men hade jag, å andra sidan, kunnat finna mig i att leva i en bubbla där det stora problemet är vilka möbler jag ska köpa in, medan människor dagligen dör av exempelvis osanitära förhållanden?

Enormt mycket fokus har getts den galna frikyrkopastorn i Florida, i hans hot med att bränna upp Koranen. Min första tanke är att vi är på väg mot en stark polarisering av vår värld. Vi hålls i ett järngrepp av galna extremister i alla läger. Kristna extremister som hotar bränna Koranen, en provokativ handling som skulle utlösa kaotiska tillstånd runtom i världen. Muslimska extremister, som hotar med att utföra terrorattentat "i Guds namn" mot "islams fiender", som piskar på hatet mot muslimer. Vi har inträtt i en ond spiral som är svår att ta oss ur, agendan sätts tyvärr av extremisterna nuförtiden. Moderata och liberala troende har ingen plats i media överhuvudtaget. Det är inte sensationellt, det är inte ens läsvärt att få veta om "normala" troende. Hade detta varit tiden före 11 september, hade pastorns galna upptåg varit en isolerad händelse i Gainesville och absolut inte en internationell angelägenhet. Hade detta varit före 11 september hade nyhetsbyråer aldrig brytt sig om maskerade män som gömmer sig i grottor och skanderar slagord och viftar med sina vapen. Vi har gett extremisterna alltför mycket spelrum, alltför mycket plats i mainstream-media.

Hade annars en väldigt givande diskussion med Aida för en liten stund sedan, om maktspelet och kontrollen av människor i religionens namn. Det jag försöker få fler att inse är att religionen i all tid, har använts som en maktfaktor i kontrollen över människors liv. Det har använts för att styra massan. Oavsett om man är djupt troende eller sekulariserad troende, måste man förstå vikten av den makt som de styrande, kungen eller religionsöverhuvudet, har över folket i ett land som bekänner sig till en religion. I religionens namn kan mycket utföras som överhuvudtaget inte har stöd eller belägg för i Koranen, Bibeln, eller Torah. Man kan på så vis hålla folket i schakt, i och med deras rädsla för att gå emot Gud och Guds ord. Ännu idag är många analfabeter i u-länderna, och har ingen egen förmåga att läsa heliga skrifter och därmed bilda sig en egen uppfattning. Därför blir dessa oerhört beroende av att någon tolkar texterna för dem, som mycket väl kan vara en skev tolkning.

Religionen är dessutom en samlande kraft på många platser runtom i världen. Människor som lever under dåliga förhållanden, som kämpar för att få mat på bordet och tak över huvudet, är i större utsträckning benägen till att finna hopp i religionen. Att västvärlden med dess framskridna utveckling och där vi aldrig behöver bekymra oss över våra basala behov, sedan i yttrandefrihetens namn, provocerar och skändar en annan religion, är därför oerhört bekymmersamt. Människor i dessa länder känner att det enda som håller de uppe, tas ifrån dem och skändas, då är det ganska naturligt att de demoniserar västvärlden och protesterar  kraftigt och stundtals våldsamt. Vi lever idag i sekulariserade samhällen, och tycker att dessa provokationer ska de kunna ta, men vi måste lära oss att visa större förståelse för varför reaktionerna blir så kraftiga.

Vi måste inse att mycket av det som utspelar sig framför våra ögon i religionens namn, egentligen inte har något med religionen att göra. Det är dimridåer för att dölja vad makthavarna i själva verket vill utföra. Det underlättar bara så mycket mer genom att åkalla folkets stöd i Allahs namn. Vem sviker sin Gud, vem vågar svika sin Gud och riskera att straffas på domedagen? Bakom svepskälet döljer sig det som är den egentliga grunden för allt ont vi ser i världen, det är makten och det är sannerligen pengarna.

--------
Läs också: 
Spöstraff för byxor
Protester präglade årsdagen av 9/11
Kristen skola bränd i koranprotest
Police shoot dead 18 during protests in Kashmir
Koran burning 'would be disaster' NY imam warns

0 COMMENT(S):