The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Vi får aldrig bli som Danmark!

Det är stundtals skrämmande läsning i den danska offentliga debatten. Danskarna är stolta över att de kan vara så öppet kritiska mot bland annat invandringen och hymlar inte med att de är starkt emot det. Samtidigt är de väldigt noggranna med att påpeka att de absolut aldrig vill bli som Sverige, och hur dåligt invandringen har påverkat det svenska samhället. Men någonstans tycker jag att man måste sätta en gräns, där denna kritiska ståndpunkt övergår i ren rasism.

Fick skickad en debattartikel till mig, som publicerades i Jyllands-Posten, där en professor emeritus i psykologi debatterar kring invandringen i Sverige i ordalag som mycket väl kunde härröra från nazistisk rasbiologi i början av 1900-talet. Denne Helmuth Nyborg argumenterar för att med Socialdemokraternas pro-invandringsståndpunkt, på sikt kommer att reducera Sverige till ett "tredjerangsnation". Eftersom etniska och högutbildade svenskar har en lägre fertilitet, medan invandrare har en högre, kommer Sverige på sikt att tas över av mindre intelligenta invandrare. Han går så långt som att använda sig av IQ-genomsnitt av världens länder, och menar på att invandring av människor från Afrika, Mellanöstern, Sydamerika och Sydostasien som generellt har ett lägre IQ-genomsnitt, kan bli förödande för Sverige som har ett högre IQ-genomsnitt.

Det ultimative skrækscenarie er dog, at den forestående nedtur synes at omfatte hele Europa, hvor IQ-gennemsnittet vil falde som funktion af skæv subfertilitet og betydelig indvandring fra lav-IQ lande.

Europa, De Forenede Nationer, og menneskerettighedsorganisationerne spiller højt spil med deres globalisering og åbne multikulturelle politik; en udvikling som får en hård dom i lyset af videnskabelige indsigter fra demografi, udviklingspsykologi, adfærdsgenetik og økonomi. I værste fald vil denne politik på lang sigt reducere alle lande til bananrepublikker - uden at gavne udviklingslandene. Kun en tåbe frygter ikke demografisk dynamik.  

Om detta inte är rasbiologi, kanske Hitler också var en humanist? För det första är IQ-mätningar en skev bild av en människa intelligensnivå. Experter är eniga om att IQ enbart mäter en del utav en människas intellektuella kapacitet. Sedan ska vi vara medvetna om att de länder som herr Nyborg kallar för låg-IQ länder, har många människor som aldrig lärt sig att läsa eller skriva. De har inte fått de förutsättningar för att klara ett IQ-test, som vi välsignade skandinaver har fått. Det är orsaken till att IQ-genomsnittet är lägre, och har ingenting med "intelligens- och beteendegenetiken" att göra! Har vi alla samma förutsättningar till utbildning och gynnsamma sociala förhållanden, är där lika stor chans att vi lyckas. Fördelningen av IQ är oberoende av etnicitet, och att på 2000-talet påstå att vissa "raser" har lägre intelligensnivå än andra är oerhört förkastligt! Det är ren rasism.

Det här är vad jag fruktar kan ske i Sverige när vi öppnar för en överdriven invandrarkritisk debatt. Vi går ifrån sakfrågorna som sådana, och fokuserar på att skuldbelägga minoriteter som källan till det dåliga i vårt samhälle. Vi går mot tider då vi återigen tänker på människor i "vi och dem". De som kommer hit och snor våra pengar, de som kommer hit och snyltar på vår välfärd. Vi lever inte i slutna samhällen längre, vi har en moralisk plikt att hjälpa människor som har det sämre. Det är det som vi kallar för medmänsklighet. Humanity.

2 COMMENT(S):

Det sorgliga är att artikeln är skriven av en högutbildat person :S

 

Kunskapen är vad man använder den till, vissa har olyckligt nog använt den för att understödja förvridna idéer... Sorgligt.