The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Att tro

Senaste avsnittet av Glee var fantastisk. Religionens roll i vårt moderna samhälle togs upp, där de troende ställdes mot skeptikerna. Det var fördomsfritt, det var ärligt och framför allt en relevant frågeställning i dessa tider. Finns Gud? Varför låter han i så fall allt detta onda ske i världen? Var finns Gud när man behöver honom som mest? Det är lätt att tappa sin tro, när man ser sig omkring.

Jag kan ibland undra om det ens är nödvändigt att tro. Vad gott kommer ifrån tron, när det finns så många olika motsägande tolkningar av religionen. När det inte råder samstämmighet kring vad som är essensen i tron. Varför leder inte tron till världsfred och harmoni? Eller är det hoppet vi ska tro på, att morgondagen kan bli bättre, om Gud vill?

0 COMMENT(S):