The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Hjärt- och Lungräddning

Dagens Medicin rapporterade idag om nyheten att europeiska och svenska riktlinjer för hjärtstopp ändras för icke-medicinskt utbildade personer, på bakgrund av nya rön. Istället för att som förr, ge personer med hjärtstopp 30 bröstkompressioner varvat med 2 inandningar, rekommenderas nu lekmän att enbart fokusera på kompressioner. För medicinsk kunniga personer, är det fortfarande 30 bröstkompressioner och 2 inandningar som gäller.

Den svenska studien visar inte på en statistiskt signifikant skillnad i konventionell HLR jämfört med dessa nya riktlinjer, medan en amerikansk studie visar på en statistiskt signifikant skillnad i överlevnad mellan gruppen som enbart fick bröstkompressioner jämfört med de grupper som fick konventionell HLR eller ingen hjälp alls förrän ambulanspersonal anlände.

0 COMMENT(S):