The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Utlandsstudenter har rätt till svensk sjukvård

Regeringen har i en proposition anfört om lagändringar där bland annat svenska utlandsstudenter inom EU, igång med en studiemedelsberättigad utbildning, ska få samma möjligheter till den svenska sjuk- och tandvården som andra medborgare folkbokförda i Sverige. Riksdagen tog beslutet i förra veckan att godkänna denna lagändring.

Tidigare har svenska utlandsstudenter behövt stå för hela kostnaden själva vid icke-livsnödvändig sjukvård, men hädanefter kan alltså studenter som studerar i ett annat EU/ESS-land få sjuk-och tandvård till landstingets vanliga patientavgift. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2011.

Väldigt glädjande nyheter faktiskt, särskilt för alla utlandsstudenter som befinner sig i länder där det inte existerar ett väl utbyggt socialförsäkringssystem som i Norden. Jag vet att jag får gratis sjukvård i Danmark, men förmodligen är det inte samma sak i länder längre syd på. Dessutom kanske jag äntligen bestämmer mig för ett besök hos tandläkaren när jag är i Sverige igen. Det var ett bra tag sen sist...

---------------
Läs mer:
Socialförsäkringsutskottet 2010/11
EU-Upplysningen
CSN

0 COMMENT(S):