The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

No more "Don't ask, don't tell"

Under lördagens sammanträde i den amerikanska senaten skrevs ett nytt kapitel för landets män och kvinnor i uniformer. Den sedan länge hårt kritiserade policyn "Don't ask, don't tell", där bi- och homosexuella i militären förbjudes att vara öppna med sin läggning, har nu slutligen upphävts av den amerikanska kongressen.

Tidigare har tiotusentals militärer som antingen avslöjats eller vågat stå upp för sig själva, uteslutits och avskedats. USA är nu slutligen i fas med övriga västerländska länder i deras acceptans av öppenhet även i de väpnade styrkorna. Snart ser vi ett slut på åratals av ologisk diskriminering av människor på grund av deras läggning, trots den uppoffring de gör för sitt land och de risker de tar dagligen.

"It is time to recognize that sacrifice, valor and integrity are no more defined by sexual orientation than they are by race or gender, religion or creed. It is time to allow gay and lesbian Americans to serve their country openly," President Obama said Saturday.


Läs mer: SvD; LA Times; Washington Post.

2 COMMENT(S):

Duktigt av USA =)
Är du fortfarande i Danmark eller är det Sverige som gäller?

 

Bra

Här i Finland e värnplikt obligatorisk för alla män. Bra att lagen finns men gunåde den som kommer ut som gay i militären bland finska saatana, sisu män. Den stackarn!