The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Imagine

För många kanske det uppfattas som en floskel ifall någon önskar sig fred på jord, men jag menar det faktiskt när jag säger det. Jag har en sådan innerlig önskan och dröm om att mina barn får växa upp i ett harmoniskt, tolerant och tryggt samhälle, utan ständiga väpnade konflikter och meningslösa krig. Är det en realistisk dröm med tanke på människans natur, kan jag fråga mig själv ibland? Är det ens möjligt när det är en självklarhet att majoriteten alltid handlar utifrån sitt eget, sin familjs och sitt eget lands bästa? Finns de politiska ledarna som är villiga att lägga egenintressena åt sidan för att kunna kompromissa och på så vis säkra mänsklighetens framtid? Kan mänskligheten bli kvitt girighet, högmod, avund och vrede, som bryter ner banden mellan oss människor, mellan Dig och Mig?

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world


1 COMMENT(S):

Kloka tankar, Mr Steve. Och inte orealistiska allt, om alla bara tar sitt ansvar.

Och låten är en av världens mest känslostarka och bra. Love it. :)