The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Change has come!

Jag får gåshud, det här är ett historiskt ögonblick som just nu kablas ut över världen! Det egyptiska folkets beslutsamma och ihärdiga, men fredliga kamp för ett demokratiskt land har slutligen infriats! Jag delar egyptiernas enorma glädje och kan inte annat än att känna mig bekräftad i min starka uppfattning om att den arabiska världen önskar fria och demokratiska samhällen lika mycket som du och jag. Människor som har sagt att islam förslavar arabvärlden är bara otroligt trångsynta och okunniga.

Idag den 11 februari 2011, avgick Egyptens ständiga president, Hosni Mubarak, efter trettio år vid makten. Jag får gåshud! Nu börjar ett nytt kapitel i Egyptens, men även arabvärldens historia. Ett stort ansvar åligger nu den egyptiska militären och deras säkerställande av samhällsfunktionerna fram tills det att en övergångsregering bildas, med uppgiften att omskriva konstitutionen och organisera fria val för att få fram Egyptens första generations folkvalda som ska leda landet in i en ny era.

Frihetens klockor klämtar, demokratin står för dörren. Utmaningen att tillsammans forma det nya Egypten, väntar nu det egyptiska folket. Jag önskar de all lycka, och hoppas innerligt att demokratins vindar fortsätter att svepa vidare över kontinenten!


0 COMMENT(S):