The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Avveckla vapenindustrin i Sverige

Varumärkesstrateg säger att Sveriges deltagande i att upprätthålla FNs resolution om flygförbudet över Libyens luftrum, kommer gynna den framtida försäljningen av JAS Gripen-plan, förutsatt att inget går fel som kan härledas till konstruktionsfel. En uppvisning helt enkelt, för potentiella köpare. Sedan tidigare har det också framkommit kommentarer på att operationen i Libyen är ett gyllene tillfälle för att krigsträna stridspiloter.

Jag säger att Sveriges roll i den globala vapenhandeln är förkastlig och att industrin ska avvecklas. Siffror från SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) visar att Sverige är världens tionde största vapenexportör (2006-2010) och står för 2% av världens vapenhandel. Vapenexporten har ökat genom de senaste åren där värdet av svensk krigsmaterialexport uppgick till ca 13,5 miljarder kronor under 2009. Bara mellan år 2000 och 2004 ökade den svenska vapenexporten med hela 60%. Sverige levererade vapen till 57 länder under 2009, där många odemokratiska länder finns bland importörerna, däribland Bahrain, Algeriet, Tunisien och Saudiarabien. Samtidigt diskuteras det inom EU att upphäva vapenembargot mot Kina i år, med hänsyn till att det "förhindrar jämbördiga bilaterala handelsförbindelser mellan EU och Kina". Absurditet, anser jag, med tanke på att den kinesiska regeringen aldrig skulle tveka på att använda vapen mot oliktänkande i landet. Se bara på vad som hände i Tibet.

Sveriges vapenhandel med många diktaturer runtom i världen och det faktum att vi är med på topp tio listan över världens största vapenexportörer, är minst sagt oroande och skrämmande. Vapenindustrin växer för varje år som går och värdet på handeln uppgår till stora summor årligen. Samtidigt förespråkar Sverige fred och demokrati, varje individs frihet och rättigheter, samt dialog framför väpnade konflikter. Det är hyckleri att stå och tala om fred och demokrati, när svenskproducerade vapen kan användas av förtryckarregimer mot den egna befolkningen. Sveriges roll och anseende som fredsmäklare urholkas och undermineras. Det är inte minst omoraliskt att Sverige bidrar till den globala upprustningen, istället för att verka för det motsatta och arbeta för en varaktig och stabil fred. Det är hög tid för Sverige att avveckla vapenindustrin i landet, alternativt avbryta all krigsmaterielexport.

JAS 39 Gripen

0 COMMENT(S):