The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Friends


Det är inte så mycket
våra vänners hjälp
som hjälper oss, 
som vissheten att de finns där
när vi behöver dem. 

Epicurus (341-270 f.Kr)

*

0 COMMENT(S):