The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Starved for Attention

Foto: Stephanie Sinclair © VII Photo Agency
 
"Starved For Attention är en turnerande foto- och videoutställning gjord av den mycket ansedda fotoagenturen VII på uppdrag av Läkare Utan Gränser. Utställningen sätter fokus på undernäring och uppmärksammar att det inte bara är bristen på mat som leder till att 195 miljoner barn är undernärda utan även bristen på rätt sorts mat. Undernäring är ett sjukdomstillstånd som kräver medicinsk behandling. För barn under fem år är undernäring extra allvarligt, och särskilt kritiskt är det för barn mellan 6 månader och två år. Undernäring leder bland annat till att barnet inte växer normalt och deras immunförsvar blir kraftigt försvagat. För ett gravt undernärt barn kan en vanlig förkylning eller magsjuka leda till döden och varje år dör 3.9 miljoner barn till följd av undernäring, trots att detta tillstånd går att förebygga.  

Mat som enbart skapar mättnad räcker inte för barn för att utvecklas normalt. Endast en mycket liten del av världens matbistånd är anpassat till de behov som små barn har. De stora givarna av livsmedelsbistånd har satsat på det som är billigt istället för det som är effektivt. Mycket av den mat som skickas till undernärda barn skulle aldrig ges till barn i västvärlden. Läkare Utan Gränser använder en rätt sammansättning av kolhydrater, fetter, protein och spårämnen för att behandla undernärda barn. Under 2009 behandlade man 250 000 barn i 34 länder som alla led av akut undernäring. Just nu drivs cirka 120 projekt riktade mot undernäring i ett 30-tal länder."

Fotografiska Museet - "Starved For Attention". Utställning den 4 - 29 maj 2011.
Läkare utan Gränser - Undernäring går att bekämpa

0 COMMENT(S):