The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Med syfte att skada demokratin

Jag har skrivit och raderat, skrivit och raderat ett flertal gånger nu. Jag är mållös och saknar ord för att beskriva min oerhörda ilska över det som har skett i Oslo idag. Overkligt, tragiskt och framför allt oförståelse över att det har skett i ett av våra fria samhällen i Norden. Det går inte att bortse ifrån att på grund av den geografiska närheten till Oslo, samt de många historiska och kulturella banden som vi har till Norge, känns det hela så mycket mer påtagligt.

Frågan är också vilket motiv som ligger bakom dåden i Oslo och Utøya. Kan dödsskjutningarna av socialdemokratiska ungdomar kopplas till bombdådet? Är det politiskt motiverat? Är det på grund av Norges medverkan i Libyen-insatsen? Vem/vilka är ansvariga för dåden? Är det islamistiska extremister igen, vilket ytterligare kommer att elda på den redan så infekterade invandringsfrågan i de nordiska länderna?

Jag satt ute vid Lomma hamn idag och diskuterade bland annat frågan om invandringen och hela denna oerhört snedvridna debatt med min gamla mentor. Hon är en klok människa och har väglett mig genom många frågor under vår bekantskap. Vi var båda eniga i vår oro kring utvecklingen i Sverige och i resten av världen. Så mycket elände, så många konflikter och så mycket onödigt våld. Stora problem utan några goda lösningar i sikte. Vad som skedde i Norge idag kommer onekligen att öka otryggheten både för oss i Norden men också för övriga världen. Uppfattningen om att Norden skulle vara den sista fredade platsen mot terrorister har därmed gått i kras. Vi går mot mörkare tider och ingen går längre säker.

1 COMMENT(S):

Ja nog allt är det hemskt.. Usch ja. Håller verkligen med om din sista mening där också.