The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Antagningsstatistik - Medicin 2011

Ansökningsguide till Tandläkar- & Läkarprog. i DK 2013!

Det har återigen varit ett rekordår för samtliga universitet i Danmark, där ansökningsanstormningen varit större än tidigare år. Antalet antagna studenter har även överstigit tidigare års antal, men för medicinstudiet ligger det någorlunda konstant jämfört med tidigare år. Läkarprogrammet i Danmark fortsätter även att vara den utbildningen med flest ansökande till. Rent betygsmässigt har det heller inte skett några större förändringar, och snittet ligger kvar på samma nivå som förra året.

                                              Kvot 1          Standby          Antal antagna (kvot 1+2)
Köpenhamns Univ.       10.7 (19,85)        10.2 (19,80)                    554

Syddansk Univ.               10.3 (19,81)        10.1 (19.79)                    316

Aarhus Univ.                  10.1 (19,79)          9.8 (19.75)                    486

Aalborg Univ.                  10.4 (19.82)        10.1 (19.79)                      56

*

Läs mer:

2 COMMENT(S):

Det är ganska höga intagningssiffror alltså. Fast det var väl ungefär samma förra året med...

 

Jo, det är sant. KU och AU ligger ganska stabilt, medan SDU och AAU har höjt sig en smula.