The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Dansk primärvård är bättre än den svenska

Jag var på min första praktikdag hos en specialistläkare i allmän medicin idag. Jag känner rent spontant att det kommer att bli två intressanta veckor, minst sagt. Man arbetar som läkare på ett lite annorlunda sätt jämfört med sjukhusläkare, som ska hjälpa patienter här och nu och finna en lösning, medan allmänläkare kan tillåta sig själv att arbeta förebyggande och långsiktigt.

Det danska systemet bygger på att varje medborgare har rätten till att välja sin egen "husläkare", som de bokar en tid hos och går till när problem så dyker upp. Jag anser att det är ett väldigt smidigt system, jämfört med den svenska modellen där vårdcentralen fungerar som första anhalt, innan man eventuellt sänds vidare till akuten osv. En vårdcentral som är underbemannad och där man möter nya läkare från gång till gång. Därför vill jag tillåta mig själv att påstå att den danska modellen borde vara en förebild för primärvården i Sverige. Kanske skulle det få bukt med det utbredda missnöjet bland befolkningen, samt få kontroll över läkemedelsanvändandet hos sina patienter. Om det skulle vara billigare för samhället, kan jag däremot inte svara på.

Jag ser charmen med att arbeta som allmänläkare. Ännu ett specialistområde som jag bör överväga. Varför ska det vara så svårt? Usch, jag som har beslutsångest också.

0 COMMENT(S):