The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Den Globala Fetmaepidemin

Det pratas mycket om vår tids fetmaepidemi och farhågorna med människors hälsa ifall den nuvarande livsstilen håller i sig med sämre kvalitet på maten, ökad intag av antalet kalorier per dag, samt minskad fysisk aktivitet. Ligger det sanning i det eller är det experterna och läkarna som driver en skrämselpropaganda? 

De som har åkt över Atlanten och besökt de Förenta Staterna vet att det på inget sätt är en myt. Överviktiga människor är en vanlig syn på gator och torg. Bara under de senaste 20 åren har antalet kraftigt överviktiga (BMI > 30) stigit från kring 10-15% till att nästan en tredjedel av samtliga stater ha fler än 30% kraftigt överviktiga och resterande på mellan 20-29%. Är inte det en skrämmande utveckling? Om man sedan ska räkna med antalet som är överviktiga (BMI > 25) stiger väl siffran till nivåer som är vansinniga. Lyckligtvis är vi på hemmaplan inte ens i närheten av de siffrorna än, men det handlar om att göra en aktiv insats för att vi inte ska se samma utveckling här. I Danmark är cirka 9,5% av befolkning kraftigt överviktiga år 2010. Siffran ligger på någorlunda den samma nivå i Sverige med cirka 10% av befolkningen kraftigt överviktiga.Var ligger då problemet, är det individens ansvar eller bör samhället göra en aktiv insats för människors allmänna hälsa?

Vi kan onekligen konstatera att fetma är något som kostar samhället pengar och resurser, både direkt och indirekt. Kraftigt överviktiga personer har större risk för att utveckla bl.a. diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. I en kostnadsberäkning genomfört i 2005 medför fetma och fetmarelaterade sjukdomar 16 miljarder kronor årligen i utgifter i Sverige. Sjukvården måste förmodligen inom en snar framtid anpassas för att kunna behandla och inte minst transportera dessa kraftigt överviktiga patienter. Skulle det inte vara mer kostnadseffektivt att bedriva kampanjer och punktbeskatta ohälsosamma produkter för att dels dämpa utvecklingstrenden men även driva in skattemedel som kan täcka för denna kostnad? I Danmark har regeringen nyligen infört höjd skatt på socker- och fetthaltiga livsmedel. Hade det varit en väg för Sverige att gå? Delar av skattepengarna skulle kunna användas för att subventionera färska grönsaker och frukt, därmed stimulera den delen av marknaden istället.

För att återgå till USA, anser jag att det är ett glimrande exempel på hur fel det kan gå när alla människor så excessivt värnar om sin frihet och hutar med näven så fort staten vill intervenera. Enligt en artikel publicerad i New York Times juli 2011, drack den genomsnittliga amerikanen hela 48 x 2 liter kolsyrade läskedrycker under år 2010 och då hade inte icke-kolsyrade läskedrycker medräknats. Samtidigt är skräpmat och hel- och halvfabrikat så mycket billigare än färsk livsmedel. En familj som har begränsade resurser väljer naturligtvis en XL-meny på McDonald's för en billig peng och som uppskattas av barnen, snarare än att kånka hem massa dyra grönsaker och frukt som både måste tillagas och tvingas in i barnen. Jag förstår deras val. Se bara på prisökningen över de senaste 30 åren på läskedrycker (+50%) jämfört med färska grönsaker och frukt (+200%), det talar klart och tydligt för en seger för matindustrin.

På individnivå har det funnits sammanhang mellan lägre jobbstatus, lägre utbildning och utveckling av fetma. En arbetslös person med utbildning under 10 år var med större sannolikhet kraftigt överviktig jämfört med en person som hade ett jobb med hög status och studerat i mer än 15 år. Förutom socioekonomiska, spelar även sociokulturella, biologiska och miljöfaktorer in i utvecklingen av fetma. För att ta ett exempel, har studier visat att båda enäggstvillingarna i större utsträckning är överviktiga samtidigt jämfört med tvåäggstvillingar, vilket indikerar genetiska faktorer. Men vi ska inte glömma bort det mest basala som vi redan nämnde i början; dålig livsstil är det som gör att disponerade individer i en utsatt miljö löper större risk för att utveckla fetma.

Det borde därför ur samhällssynpunkt vara en väsentlig fördel i att förebygga fetma genom information om sundare livsstil till befolkningen, beskatta ohälsosam mat och subventionera nyttig mat. Det tjänar både samhället och individen på i längden. 

Observera den omfattande fettansamlingen inne i bukhålan.

1 COMMENT(S):

Obesety trends på den första bilden är helt galen! Och den sista är det med... Var är vi på väg!?