The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Psykiatrins dag

Idag kändes det lite som psykiatrins dag på läkarmottagningen, en betydande andel av patienterna kom med psykiska sjukdomstillstånd. Jag kommer självklart att få möta många fler psykiskt sjuka patienter när praktiken på psykiatrin börjar nästa vecka, men jag tyckte att det var intressant att få se det från en allmänläkares perspektiv.

En person som till synes ser fullt normal ut, möjligen en aning tillbakadragen, som berättar om ständiga röster i bakgrunden. En hårt drabbad patient med posttraumatisk stressyndrom. Sedan hade vi en nästintill apatisk patient med en djup depression, vars anhörig starkt motsatte sig inläggning på sjukhuset. En tvångsinläggning där polisen hämtar patienten i det egna hemmet, blir aktuell ifall det inte görs på frivillig basis.

Visst har vi genomgått proceduren med tvångsinläggning på utbildningen sedan tidigare, där ansvarig läkare fyller i "gula - behandlingsindikation" alternativt "röda - faroindikation" papper och ger dessa till polisen eftersom det handlar om frihetsberövande. Men när ett verkligt scenario utspelade sig framför mina ögon, började min puls gå upp. Det gick upp för mig att detta måste vara ett av de svårare besluten som en läkare måste ta, att behöva kränka en patients autonomi för dennes bästa.

0 COMMENT(S):