The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Kata(S)trof!

Det går käpprätt åt skogen för Socialdemokraterna just nu. Botten är inte nådd ännu, vilket är oerhört oroande. Det är väl inga större svårigheter att gissa var jag ligger på det politiska skalan för de mer regelbundna besökarna. Jag tror på partiets grundprinciper, men tycker att det är frustrerande och oroväckande att partiet inte har kunnat följa med i 2000-talets utveckling. Politiken har inte kunnat anpassas till nutidens utmaningar. Den nya partiledaren kom med många fina ord på dagen, som han blev vald och så många fick så höga förhoppningar om en ny och bättre början, en vändpunkt för partiet. Men ack och ve. Det saknas även nytt blod, nya talanger, var finns nästa generation socialdemokrater?

Juholt är en bra retoriker bakom talarstolen, eller så har han en väldigt skicklig talskrivare. Men var får han alla utspel ifrån, alla desperata försök på att försöka bilda opinion som blir till en enda stor pannkaka? Jag har tappat räkningen på hur många pudlar han har gjort. Nu senast när han krävde mobiltäckning för landets samtliga medborgare för att dagen därpå ta tillbaka kravet. Till och med jag förstår att det inte är ett genomförbart krav. Ett så glesbebyggt land som Sverige, kan omöjligen kräva bygge av telefonmast för att täcka ett fåtal individer för stora summor pengar. Det är inte rimligt att prioritera det på sin politiska agenda. Var finns den genomförbara politiken någonsans?

Efter höstens alla avslöjanden om vårdskandaler, borde Socialdemokraterna gripit möjligheten och pekat med hela handen på nackdelarna med den pågående avregleringen och nedmonteringen av vårt välfärdssamhälle, däribland sjuk- och äldrevården. Förklara för svenska folket att den nuvarande regeringens ökade privatisering och nedskärning i sjukvård och omsorg är en del av Alliansens ideologi och inget annat. Nedskärningarna skapar orimliga arbetsförhållanden för sjukvårdspersonal (aktuellt Skånes universitetssjukhus som förlorar 500 tjänster nästa år), drabbar patienter med överbeläggning och försämrad vård och kommer på längre sikt att driva fram utvecklingen av en starkare privat sektor, som kommer att konkurrera med den offentliga sjukvården. Sedan är det inte långt till ett klassamhälle där en medborgares socioekonomiska bakgrund bestämmer behandlingsmöjligheterna och -resultaten. Sätt Alliansens politik i förhållande till vad vi förlorar på sikt, det sociala skyddsnätet, som vi har bytt ut mot kortsiktiga skattesänkningar. Varför diskuteras inte dessa politiska sakfrågor? Har oppositionen tagit jullov redan?

Istället lägger Socialdemokraterna ner tid på pinsamma och högst icke-relevanta förslag. I DN Debatt argumenterar Socialdemokraterna i Stockholms landsting för att sjukhusen ska tvingas böta för bristande hygien, samt att både läkare, sjuksköterskor och sjukhusledning ska tvingas gå med moppen och städa om det är nödvändigt. Det skulle kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner och frigöra 200 vårdplatser, som kostar 1 miljon kronor vardera, enligt artikelförfattarna. Det tyder på en stor okunskap kring själva smittospridningen, vilket inte sker genom synligt smuts på golven. Golv betraktas alltid som orena, även om städpersonal precis har putsat den glänsande fin med en bakteriebombad mopp. Smittospridningen sker mellan patienter och mellan vårdpersonal och patienter pga bristande handhygien, smutsiga arbetskläder och bristande rutiner i identifikation och hantering av riskgrupper. En annan aspekt är ju att hygienen försämras vid överbeläggning i kombination med underbemanning. Det är snarare det faktum som borde belysas och inte det felaktiga likhetstecknet mellan synligt snusk och vårdrelaterade infektioner. Nog är det en extrem dyr timlön ifall läkare ska börja svabba golven mellan patienterna på avdelningarna också.

Jag vill avsluta med ett klokt citat från Jonas Gardell: "Omsorg kan inte vara att sko sig på andra. Det ena utesluter det andra."

Svensk väljaropinion, Novus. November 2011. (SR-Ekot)

0 COMMENT(S):