The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Inhumanity

Minns förintelsen, minns de människor som föll offer för den farliga kombinationen av mänsklig ondska och likgiltighet. Men minns likväl alla de som föll offer under de krig, folkmord och förföljelser som skedde före och efter andra världskrigets oförglömliga händelser.

Den dagen vi slutar att minnas, när vi slutar bry oss om våra medmänniskor och när vi slutar uppröras över orättvisor runtom i världen, må den dagen aldrig komma, det är  då vi återigen kommer att få bevittna avskyvärda handlingar mot våra nästa.

"The experiences of the past teach us that indifference, the false belief that one may not worry about the injustice against someone else, is actually injustice's greatest ally. (...) we have the power to hold back the tide of injustice instead of standing in silent witness until it engulfs us all". 

- Kofi Annan

Buchenwald - 16 april 1945.

0 COMMENT(S):