The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Ansökan till Tandläkar- & Läkarprogrammet i Danmark - 2012

Ansökningsguide till Tandläkar- & Läkar-programmet i Danmark 2013!

Snön ligger ännu tungt på många håll i vårt avlånga land, utan tecken på att våren är på väg. Det är iskallt i luften, men inom dig brinner det en stark låga av förväntan och försiktig optimism över att årets antagning till det danska läkarprogrammet återigen är här. Tillhör du kanske dem som har väntat åtskilliga år i Sverige, utan möjlighet att bli antagen till det svenska läkarprogrammet, eller kanske dem som av olika skäl är mindre villiga till att söka sig till de extremt dyra utbildningsplatserna i exempelvis Storbritannien, Polen eller Rumänien? Ja, då är svaret Danmark, tills vidare. 

Danskarna har genom de senaste åren, byggt en allt högre mur omkring sig för att stoppa den starka strömmen av svenska studenter som söker sig till läkarprogrammet, där majoriteten efter avslutad utbildning flyttar hem till Sverige. Omvandlingsskalor har uppjusterats och ämneskraven har höjts bortom rim och reson. Under förra årets ansökning, minskade antalet svenska och norska ansökare med cirka 600 samtidigt som det var ett nytt rekordår för de danska universiteten sett till totalt antalet ansökare. De svenska och norska ansökare reducerades med hela 33%.

Genom åren har mina ansökningsguider till det danska läkarprogrammet genererat drygt 10.000 sidvisningar och min förhoppning är att årets bidrag ska vara minst lika behjälplig. Jag har valt att även medtaga information om Odontologi - Tandläkarprogrammet, i årets guide. Tveka inte att kommentera och ställa frågor, men använd gärna denna plattform för att också hjälpa varandra och diskutera oklarheter. Sprid inlägget med vinden!

Lycka till!

- Steve.

*

Grundläggande behörighet

Kvot 1 & 2: Naturvetenskapsprogrammet (NV), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), Estetiska programmet (ES) og Teknikprogrammet (TE)

Kvot 2: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Byggprogrammet (BP), Elprogrammet (EC), Energiprogrammet (EN), Fordonsprogrammet (FP), Handels- och administrationsprogrammet (HP), Hantverksprogrammet (HV), Hotell-och restaurangprogrammet (HR), Industriprogrammet (IP), Livmedelsprogrammet (LP), Medieprogrammet (MP), Naturbruksprogrammet (NP), Omvårdnadsprogrammet (OP).


Särskild behörighet
(Gemensamt för både läkar- och tandläkarprogrammet) 

Danska behörighetskrav enligt följande: 
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B
Kemi B eller Bioteknologi A. 

Svenska motsvarigheter:
Svenska B
Engelska C
Matematik E
Fysik B
Kemi B


Antagningsstatistik för Läkarprogrammet 2011 
(Kvot 1/Standby)
(Svenska betygssnitt inom parentes)

Köpenhamns Universitet:  10.7 (19,85) / 10.1 (19,79)
Aarhus Universitet:           10.1 (19,79) /   9.8 (19,75)
Syddansk Universitet:       10.3 (19,81) / 10.1 (19,79)
Aalborg Universitet:          10.4 (19,82) / 10.1 (19,79) 

Det svenska bonussystemet med meritpoäng (plus max. 2,5) gäller ej i det danska systemet. Enbart ditt betygssnitt från slutbetygen utgör underlag för antagningen. Vilket betyder att upplästa betyg på Komvux eller de betyg från kompletterande kurser (från Komvux eller naturvetenskapligt basår) ej medräknas i betygssnittet.

Tidigare års statistik för läkarprogrammet kan finnas här.


Antagningsstatistik för Tandläkarprogrammet 2011
(Kvot 1/Standby)
(Svenska betygssnitt inom parentes)

Köpenhamns Universitet:  9.8 (19,75) / 9.3 (19,61)
Aarhus Universitet:            9.7 (19,73) / 9.5 (19,67) 


Omräkningsskala - från svensk till dansk betygssnitt
(För fullständig omräkningsskala: www.fivu.dk välj -Sverige- i listan, klicka vidare till -Karakter-)

19.00 -  8.5
19.46 -  9.0
19.67 -  9.5
---------------
19.75 -  9.8
19.77 -  9.9
19.78 - 10.0
19.79 - 10.1
19.80 - 10.2
19.81 - 10.3
19.82 - 10.4
19.83 - 10.5
19.84 - 10.6
19.85 - 10.7
---------------
19.88 - 11.0
19.95 - 11.5
19.99 - 11.9


Totalt antal antagna - 2011

Köpenhamns Universitet (LP): 560 studenter varav 22 svenskar (2010: 79)
Köpenhamns Universitet (TP): 97 studenter varav 6 svenskar (2010: 6)
Aarhus Universitet (LP): 486 studenter
Aarhus Universitet (TP): 72 studenter
Syddansk Universitet: 316 studenter varav 11 svenskar (2010: 31 svenskar)
Aalborg Universitet: 56 studenter


Bonusregeln

Som vanligt kan du som tar studenten nu till sommaren (2012) samt två år tillbaka (2011 och 2010) få tillgodoräknat "kvikbonus", där ditt svenska betygssnitt först omräknas till det danska betygssnittet enligt ovan innan det multipliceras med 1,08.

Har du slutbetyg från längre tillbaka (till och med 2008) finns det vissa omständigheter som möjliggör dispens från den regeln:

 1. Värnpliktstjänstgöring (danska försvaret)
 2. Utbildning eller tjänstgöring i det danska försvarets internationella insatser
 3. Adoption eller föräldraledighet
 4. Långvarig sjukdom
 5. Vård av nära anhörig, som är funktionshindrad, allvarligt sjuk eller döende
 6. Träning eller deltagande i den danska OS-truppen

Standby & Tilsagn

Att vara villig att ansöka om en standbyplats innebär att du önskar bli satt på reservlistan ifall det blir aktuellt. Du kan ansöka om standby till samtliga dina val. Får du en standbyplats på en specifik utbildning/universitet, stryks du automatiskt från lägre prioriterade val.

Därefter kan du bli erbjuden en studieplats där du har fått en standbyplats fram till den 18 augusti 2012. Blir du däremot inte erbjuden en plats, omvandlas din standbyplats till ett tilsagn (löfte), om en studieplats till påföljande års ansökning.

Du kan då välja att använda ditt tilsagn, men behöver inte nödvändigtvis ha det som första prioritet. Ifall de högre prioriterade val inte erbjuder dig en studieplats, kan du alltid vara säker på att du blir erbjuden en studieplats där du har ett tilsagn. Du kan även välja att inte använda dig av ditt tilsagn.


Online hjälp

Önskar du hjälp från officiellt håll med din ansökan till de danska universiteten, finns det att tillgå genom eVejledning. De kan även svara på frågor gällande antagningskrav, utbildningarnas uppbyggnad och information om antagningsprocessen till kvot 1 och kvot 2.

eVejledning
Ring eller sms:a på +45-70222207
E-post: kontakt@evejledning.dk
Chatt: http://www.evejledning.dk

Övriga användbara hemsidor på nätet:
Läkarstudent.se - Danmark
AllaStudier.se - Läkarstudier Utomlands


Översikt

Det är inte möjligt att som svensk medborgare ansöka om antagning via nätet. Men är du bosatt i Danmark kan du ansöka elektroniskt ifall du har NemID (www.nemid.dk). Den sedvanliga KOT-katalogen trycks inte längre i pappersformat, men du finner den elektroniska utgåvan HÄR. En engelsk version av KOT-katalogen finns även att tillgå HÄR.

Du finner alltså ansökningsblanketterna i KOT-katalogen.

Du ska sända en ansökningsblankett (Ansøgningsskema) med bilaga till varje enskilt universitet som du ska söka till. Om du ansöker till två utbildningar på samma universitet, ska du sända två separata ansökningsblanketter med bilagor. Ska du ansöka till samtliga universitet i Danmark som erbjuder läkarprogrammet, kommer du alltså till att sända iväg fyra separata ansökningar med all nödvändig dokumentation. All bilaga (sänd endast kopior) ska märkas med ditt CPR-nummer och alltsammans sänds i ett A4-kuvert. Du kan maximalt ansöka till åtta utbildningar.


En prioriteringsblankett (Prioriteringsskema) ska sändas med till ditt högst prioriterade universitetet och utbildning. Du ska alltså endast sända den blanketten till ett ställe oavsett hur många utbildningar och universitet du söker till. Gäller även om du endast söker till en utbildning, ex. Medicin på Köpenhamns Universitet.


Ångrar du ditt val av någon anledning, har du alltid fram till den 5 juli 2012 klockan 12.00, att ändra din prioriteringslista. Det gör du med hjälp av ett Ændringsprioriteringsskema, som du sänder in till ditt högst prioriterade universitet. Där ska du ta med samtliga utbildningar som du ansökte till första gången och det är möjligt att lägga till ytterligare utbildningar (maximalt 8). Även om du inte längre önskar ansöka om antagning till någon av utbildningarna, ska de(-n) stå med. Ska du annullera ett av dina val, ska du personligen ta kontakt med det berörda universitetet.Du har möjlighet att kompletta din ansökan, för att uppfylla särskild behörighet eller eventuellt förbättra ett betyg i någon ämneskurs, fram till den 5 juli 2012.

Sista ansökningsdatum för svenska ansökare är den 15 mars 2012. Besked om antagning eller avslag sker den 30 juli 2012. 


Utbildningarna

Københavns Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 10110.
Till studieplatserna på Köpenhamns Universitet tillsätts 90% genom kvot 1 och 10% genom kvot 2. Det är det enda universitetet som kräver ett personligt brev och CV bilagt din ansökan. Ditt personliga brev (motiverede ansøgning) ska vara på 1-2 A4 sidor. Förra året fick KU hela 1.573 ansökningar till de 56 kvot 2 platserna. Universitetet lade särskilt vikt på studentens motivation, intresse för det naturvetenskapliga området, kunskap och erfarenheter av läkargärning och patientkontakt, samt din insikt i vad det krävs för att klara av utbildningen. Det är även meriterande med relevant arbetslivserfarenhet. Läs om kvot 2 bedömningen HÄR, för att få råd och tips inför skrivandet av ditt personliga brev. En vägledning för svenskar till antagningen finns att tillgå på följande länk. Du kan även läsa om utbildningen på universitetets hemsida.

Københavns Universitet. Odontologi (tandlæge). Optagelsesområdenummer: 10120.
Även här tillsätts 90% av platserna genom kvot 1 och 10% genom kvot 2. Ett personligt brev (max 2 A4-sidor) och CV ska sändas med ifall du också vill ansöka om antagning via kvot 2. Förra året ansökte 444 studenter om de 10 tillgängliga platserna på kvot 2. Universitetet lade särskild vikt på relationen mellan dina personliga erfarenheter och önskan om att bli tandläkare, att din ansökan är målmedveten och välskriven, samt att du reflekterat över hur dina erfarenheter kan hjälpa dig i de ämnen som ska studeras under utbildningen. Även relevant arbetslivserfarenhet och goda skolresultatet är meriterande. Läs om kvot 2 bedömningen på följande länk. Du kan läsa om utbildningen på universitetets hemsida.

Sänd din ansökan till:

Københavns Universitet
Nørregade 10, Postboks 2054
1017 København K
Danmark

Kontakt:
Tel: +45-3532 2626
E-post: sa-optagelse@adm.ku.dk

Aarhus Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 22010
Till studieplatserna på Aarhus Universitet, tillsätts 90% genom kvot 1 och resterande 10% genom kvot 2, liksom på KU. Till kvot 2 antagningen ingår en samlad bedömning av det genomsnittliga betygssnittet av alla ämnen under särskild behörighet samt relevanta kvalifikationer, som exempelvis att ha arbetat som sjukvårdare inom försvaret. Läs om kvot 2 bedömningen här. Du kan även läsa om utbildningen på universitetets hemsida. Vägledning för nordiska ansökare finns på följande länk.

Aarhus Universitet. Odontologi (tandlæge). Optagelsesområdenummer: 22015
Antagningen till respektive kvoter föregår på samma sätt som för medicin. Läs om utbildningen på universitetets hemsida.

Sänd din ansökan till: 

Aarhus Universitet
Bacheloroptaget
Fredrik Nielsens vej 5, Postboks 888
8100 Aarhus C
Danmark

Kontakt:
Tel: +45-8715 0720
E-post: optagelse@au.dk

Syddansk Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 17115
Bedriver som det enda danska universitet antagningsprov till kvot 2 platserna, som utgör 50% av det totala antalet. Det föregår i två omgångar, där ett 2,5 timmars långt MCQ-test (Multiple Choice Question) skrivs den 28 april 2012 med efterföljande MMI (Multiple Mini Interviews) den 22 maj 2012. Alla som har ett betygssnitt på över 6.0 (14,90) kallas till MCQ-testet (cirka 1000 studenter). Exempel på provfrågor kan finnas här. Därefter väljs 300 studenter ut för intervjuerna, som framför allt ska testas inom fem olika områden (motivation, kognitiv förmåga, personlig integritet och samarbete, kommunikativ förmåga och etisk resonemang). Läs om kvot 2 antagningen på SDU här.

Resterande platser tillsätts genom sedvanlig bedömning efter betygssnittet. Läs om utbildningen på universitetets hemsida. En nordisk vägledning finns också tillgänglig.

De studenter som tar studenten först nu till sommaren 2012, ska sända med vidimerade kopior av sina betygsdokument över godkända ämneskurser under de senaste 2,5 åren. Kravet på 14,6 i snitt ska vara uppfyllt för att kallas till MCQ-testet. Gäller endast till kvot 2-antagningen på Syddansk Universitet och ej övriga universitet.

Sänd din ansökan till: 

Syddansk Universitet, "KOT"
Campusvej 55
5230 Odense M
Danmark

Kontakt:
Tel: +45-6550 1051
E-post: studenterservice@sdu.dk


Aalborg Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 25320
Universitet är Danmarks senaste i att erbjuda medicinutbildningen, med tredje kullen som börjar till hösten i år. Platserna fördelas 90% på kvot 1 och resterande 10% på kvot 2. Bedömningen i kvot 2 sker som för Aarhus Universitet, där det samlade betygssnittet för alla ämneskurser under särskild behörighet i kombination med relevanta kvalifikationer väger in. Relevanta kvalifikationer är exempelvis arbetslivserfarenhet inom vården med patientkontakt. Läs om utbildningen på universitetets hemsida.

Sänd din ansökan till: 

Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg
Danmark

Kontakt:
Tel: +45-9940 9425
E-post: studiekontoret@aau.dk


Vägledning för att ifylla ansökningsblanketten

 1. Personlige oplysninger. Svenska ansökare skriver i CPR-nummer enligt följande: DDMMÅÅ-FFEX. FF: de två första bokstäverna i ditt första förnamn. E: första bokstaven i ditt sista efternamn. X: en "1" för mankön och "2" för kvinnokön.

  Landskoder. Sverige (SE), Norge (NO), Finland (FI), Island (IS).
  .
 2. Statsborgerskab. Nordiska medborgare kryssar i "Andet" och specificerar vilket land samt landskod enligt tidigare. Endast utomeuropeiska medborgare behöver kryssa i rutan gällande uppehållstillstånd.
  .
 3. Ansøgning om optagelse på. Fyll i de uppgifter för den utbildningen och universitetet som ansökningsblanketten gör gällande. För frågor om standby, se ovan. Om studiestart önskas till februari istället för september ska rutan kryssas i. Vanligtvis fördelas studenterna på sådan vis att de "äldre" årgångar börjar i september, medan de yngre börjar i februari.
  .
 4. Adgangsgrundlag. A. Har du ett tilsagn från tidigare år ska du kryssa i rutan. B. Kryssa i rutan för "Udenlandsk adgangsgivende eksamen", specificera program och vilket år du tar studenten. Tar du studenten till sommaren, ska du ifylla "2012" under vilket år du tar examen, och behöver ej fylla i något under punkt 10. Kom bara ihåg att komplettera din ansökan med dina slutbetyg senast den 15 juli 2012.
   
 5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse. Har du blivit antagen tidigare till bachelorutbildningar (i Danmark) eller har en kandidatutbildning (mastersutbildning) sedan tidigare, kan du endast bli erbjuden en studieplats i mån av plats.
  .
 6. Bonus for tidlig studiestart. Rutan ska endast kryssas i ifall du har studentexamen från 2007-2009 och vill söka om dispens för att få tillgodoräknad bonusregeln. Övriga studenter kommer automatiskt att få tillräknat bonuspoängen.

 7. Gymnasiel supplering. Den översta rutan kryssas i, om du är igång med att komplettera dina slutbetyg och ämnar inkomma med dokumentation innan den 5 juli 2012. Kom ihåg att även fylla i under punkt 10. Detta gäller ej ifall du tar studenten nu till sommaren 2012.
  .
 8. Prioriteringsliste. Prioritering av dina val ska vara detsamma som anfört på ditt Prioriteringsskema.
  .
 9. Beståede dele af en videregående uddannelse. Endast relevant ifall du läst på högskola eller universitet sedan tidigare.
  .
 10. Beståede och forventede beståede prøver. Kompletterade kurser på Komvux eller naturvetenskapligt basår ska anföras. En lösning för basåret är att bara skriva i de ämnen som krävs och strunta i biologikurserna eller Fy A, Ke A, Ma D.

  Exempel:
  Fag: Fysik A & B (sv.) Niveau: Fysik B (dan.)
  Fag: Kemi A & B (sv.) Niveau: Kemi B (dan.)
  Fag: Matematik D & E (sv.) Nivaeu: Matematik A (dan.)
  Fag: Engelska C (sv.) Niveau: Engelsk B (dan.)

  Har du redan fått betyg, anför det och MM/ÅÅ. Är du igång med att komplettera ämnet(-n), skriver du vilken månad/år du förväntas bli färdig.
  .
 11. - 14. Erhvervserfaring, andre aktiviteter, højskoleophold, udlandsophold. Anför relevanta kvalifikationer och skicka med dokumentation. 

Kom ihåg att markera alla dokument med ditt CPR-nummer, som du sänder med din ansökan. Endast kopior ska sändas. 


Efter ansökan

Efter många svett och tårar med dina ansökningar, kan du unna dig lite vila. Det är bortom din kontroll nu och det är bara till att vänta. Har du möjlighet, ut och res. Är du flitig, arbeta och spara ihop en buffert. Böckerna är nämligen extremt dyra. Men man lever bra och klarar sig mer än väl på de bidrag och lån man får från CSN, även om allt kostar mer i Danmark.
.
Viktigast är däremot att du redan nu ställer dig i bostadskö. Att finna bostad är också något som kommer att framkalla mycket stress och frustration hos dig, när det väl är dags, tro mig. Såvida inte din familjesituation tillåter att du köper en lägenhet förstås.

Kollegiekontor
Köpenhamn:

Aarhus:

Odense:
www.studiebolig-odense.dk - Bostadsgaranti!

Aalborg:  

Betalsidor:  


Inför flytten
Sist men inte minst vill jag gärna länka tillbaka till några av mina tidigare inlägg omkring praktiska tips inför flytten till Danmark, när du väl har kommit så långt. Det har inte och kommer heller inte att uppdateras i framtiden. Jag har bott här en hel evighet snart. Har därför glömt hur det var att vara grön ända ut på nästippen.

Praktisk checklista inför flytten
Fler praktiska tips


Viktiga datum

15 mars: Sista ansökningsdatum. Ansökan hos universiteten senast kl. 12.00.

5 juli: Sista datum för komplettering av ansöka (kl. 12.00).

30 juli: Svar utkommer från universiteten.

70 COMMENT(S):

Kul och bra att du engagerar dig så här mycket för andra för att hjälpa dem på traven, det uppskattas säkerligen.

Jag hoppas på Göteborg nu i höst. Eller framöver. Har inte bestämt mig om jag ska söka nu eller vänta. Funderar på att ut och resa innan och pyssla lite med bloggen. Går ju bra nu så det känns dumt att "lägga ner" för att börja plugga på riktigt. Ska ju jobba tills man är 75 så har ju god tid på mig. ;-)

 

Hej. Har läst en massa här på din blogg, och fått jättemycket hjälp - så tack! Jag har dock en fråga: På andra sidan av ansökningsblanketten, ska man fylla i alla erfarenheter man har haft, eller bara de som är relevanta för utbildningen? Ska jag till exempel skriva i att jag arbetat som servitris eller som aerobicinstruktör (för flera år sedan)?
Igen, tack för all hjälp!
-linnea

 

Hej!
Har läst igenom dina guider för både 2011 och 2012 och allting runt ansökan har verkligen klarnat upp tack vare dem, så tack!
Är just nu nere i Pune, Indien, och volontärarbetar på en skola som engelska- och datakunskapslärare (är det något man bör nämna i ansökan?). Kommer att stanna här tom 26/3 och kommer därför få hjälp av min far med ansökan genom en fullmaktsblankett. Är lite osäker gällande den blanketten; var ska jag fylla i att både jag och min far bor i Sverige? Och går det att skicka kopierade blanketter eller ska alla vara handskrivna (vilket jag undrar för alla blanketter)?
Sen undrar jag också om kvoterna. Om man ansöker till en läkarutbildning vid ett av universiteten, ansöker man då automatiskt till både kvot 1 och 2? Om inte, kan man välja att söka till båda, ska man välja mellan dem och i så fall hur?
Har räknat ut mitt danska snittbetyg till 8,5 (9,18 efter bonusen eftersom jag tog studenten 2011). I både danska och svenska mått är det inte riktigt tillräckligt för att komma in, vilket är varför jag satsar hårt på högskoleprovet 31/3, men är det lönt att söka ändå?
Tack på förhand,
Erik i Indien

 

Hej Linnea,

Som jag tidigare skrivit, är det endast meriterande med arbetslivserfarenhet som på ngt sätt är vård-/omsorgsrelaterat. Det är ngt som universiteten explicit har poängterat. Till SDU är det inte nödvändigt att fylla i sida 2 alls, eftersom MCQ/MMI är vad som gäller.

Lycka till!

 

Hej Erik!

Om du kan koppla ditt volontärarbete på ngt sätt som stärker din konkurrenskraft i det personliga brevet till KU, varför inte? Men annars är det som i mitt tidigare svar, endast vårdrelaterade erfarenheter är meriterande vid kvot 2 antagning.

Ang fullmaktssedeln, din fars kontaktuppgifter ska ju ifyllas på den blanketten och ditt CPR-nummer kommer att vara "utländskt". Jag förstår det som att en fullmaktsedel ska bifogas till varje ansökan och univ. Tror att de ska vara handskrivna. Så om du kan skicka hem fullmaktssedlarna med din egen underskrift, så kan din far sköta resten.

Du söker automatiskt i kvot 1 och 2 om du har läst NV/SP/ES/TE. Men till kvot 2 på KU och SDU ska du ju bifoga personligt brev+CV resp delta i MCQ-test/MMI.

Det skadar aldrig att söka, ingen vet vilka betygssnitt som gäller i år. :-)

Lycka till!

 

Hej Steve!

Stort tack för att du lagt ut all info - guld värt!

Jag har några frågor;

1) Behöver jag något intyg på utlandsvistelse då jag volontärarbetat, eller studerat en kurs utomlands?

2) Under 11:an (erfarenhet) - är det exempelvis hjälparbete på Röda korset, och arbetslivserfarenhet som är relevant?

3) Ska jag bifoga arbetsintyg där min arbetsgivare undertecknar - alltså den blanketten - på alla relevanta jobb jag haft?

Tack för hjälpen!

Med vänliga hälsningar, Anna

 

Hej Anna!

1. Jag funderar på om volontärarbete/kurs är relevanta kvalifikationer, så att du inte ska skaffa intyg i onödan. Jag tycker att det är ngt som du absolut kan nämna i personliga brevet till KU, däremot är jag inte säker på att det är meriterande till AU eller AAU.

2. Universiteten har nämnt vårdarbeten med patientkontakt som relevanta erfarenheter. Hjälparbete (fältarbete?) skulle vara högst relevant, anser jag. Men kanske inte styrelsearbete eller likn.

3. De arbeten som du anser är relevanta, ska du ha arbetsgivarintyg (blanketten, ja) på.

Lycka till!

Steve

 
Anna Antonsson

Hej och tack för en kanonguide!

Jag har läst runt på Kobenhavns Universitetets hemsida och hittar ingenstans att jag behöver skicka med personligt brev och CV, men det står i inlägget att de kräver detta? Hjälp?

Tack,

Anna

 

Hej Anna,

Visst kan det vara svårt att få en överblick, när det skiljer sig åt mellan univ. Därför finns ju guiden. :-)

Det står explicit på KUs hemsida under "Optagelse" --> "Kvote 2" --> "Motiveret ansoegning og CV":

Når du søger i kvote 2 laver universitetet en helhedsvurdering af din studieegnethed og dine kvalifikationer på baggrund af din motiveret ansøgning og dit CV.

http://studier.ku.dk/optagelse/kvote2/motiveretansoegning-cv/

Steve

 

Jag måste nog säga att jag uppskattar ditt arbete mycket högt! Bra jobbat!

Jag har nog ännu en fråga som jag undrar. Kan det stämma att man inte behöver visa sitt nordiska medborgarskap vid ansökning (som man exempelvis måste göra när man söker till Sverige)?

Trevligt veckoslut och hälsningar från Finland!
Teemu

 

Tack Teemu! :-)

Som nordisk ansökare ska du inte uppvisa ngt medborgarskapsbevis, ditt avgångsbetyg fr Finland är tillräckligt. Visste däremot inte att Sverige är så fyrkantigt... :-P

Om du inte har hittat det ännu, en vägledning för dig med finsk avgångsbetyg:

http://studier.ku.dk/optagelse/udenlandske-ansoegere/nordiske/finsk_vejledning/

Hyvää viikonloppua! ;-)

 

Hej Steve!

Har läst dina inlägg om hur man ska söka i danmark den senaste tiden och tycker att de är jätte bra! Tack så mycket för all hjälp!

Jag tänker söka läkarprogrammet i samtliga fyra lärosäten i Danmark men kan inte hitta formuläret du hade lagt upp som bilder.. Skulle du snälla kunna skriva en länk direkt till formuläret?

Tack på förhand :)

 

Åh känner mig så dum nu! Hittade precis ansökningsblanketterna i KOT-katalogen..

Undrade däremot en till sak.. Hur är det med AT-tjänstgöringen i Danmark? Måste man tjänstgöra just i Danmark om man har läst läkarprogrammet där eller kan man komma tillbaka till Sverige och tjänstgöra här innan man får sin läkarlegitimation?

Tack, igen, för all hjälp! :)

 

:-) Vad bra att den är dig till hjälp!

Jag gick in och tydliggjorde länken. :-)

Ang AT-tjänsten, kan man fritt välja om man önskar stanna kvar i DK eller åka tll Sverige för att fullfölja den.

Lycka till!

 

Hej Steve!

Först o främst, TACK för hjälpen! Fantastiskt snällt av dig att skriva en sådan utförlig förklaring till hur man ansöker till läkarlinjen i Danmark! Jag har en liten fråga bara, det är så att jag behörighetskompletterar på komvux och ska fylla i "supplamentary courses" i ansökan. Ska jag skriva de svenska kursernas namn, i.e. Fysik A o B samt Kemi A o B, eller motsvarande danska kurser (Fysik o Kemi C osv)?

Tacksam för svar!

Mvh Hulda

 

Hej Steve!
Tack för en härlig blogg :)

Jag undrar om man kan komplettera behörigheteskraven till kvot 2 upp till MVG, Fy B, Kem B, Eng C, SV B,Matte E.
Har man då rätt att söka via kvot 2? Vd tror du

 

Hej Hulda!

Det var så lite så :)

Angående punkt 10 på sid 2 av ansökningen, skulle man säkert kunna nöja sig med att skriva Fysik (fag); B (niveau). Men jag har också kommit med ett litet förslag på hur man skulle kunna vara mer specifik (se ovan under punkt 10 i 'Vägledn för att ifylla ansökn-blankett')

Hoppas det hjälpte!

 

Hej! Varsågod! :)

Du kan komplettera upp betygen till ämnena i kvot 2, men det gäller endast på AU och AAU. Läs mer om den bedömningen i beskrivningarna under resp univ ovanför.

Steve

 

Hej Steve! Jag har varit en trogen läsare i några år nu, du har även svarat på otaliga frågor från mig i kommentarsfältet ! Skickade in en anmälan till Danmark förra sökningen, hade även tänkt söka i år igen. Då händer det otroliga, dem ringer och välkomnar mig på läkarprogrammet i Umeå :) Jag ville bara berätta detta för dig och säga stort TACK! Utan dig hade jag nog tappat hoppet mycket tidigare, nu blev det inte Danmark, men det är samma princip överallt, skam den som ger sig :)

 

Hej Steve!

Tack såååååååååååååååååååååååååå hemskt mycket för din info, du har räddat mitt liv!
Två små frågor bara:

Jag läser exempelvis ENG C och MA E nu i gymnasiet och de blir utökade program, alltså jag får över 2500p, ska jag då fylla i de ämnena i något speciellt fält? Jag kompletterar ju inte i Komvux eller något men de är ändå utökade så blir lite osäker....

Måste jag skriva något på s.2? Känner inte att det finns något relevant att skriva där, men försämrar det mina chanser?

Och en fråga till, spelar det någon roll om jag skriver med små eller stora bokstäver på ansökningspapperna?

Tack igen!

Mvh Dalja

 

Hej Steve!

Tack så mycket för en underbar blogg och ansökningsguide, det uppskattas verkligen :)!

Jo, jag har fått en standby-plats till Århus universitet med start nu i höst så jag håller på att skicka in en ny ansökan för i år så snart som möjligt, men jag har bara en liten fråga angående adressen för ansökan till Århus universitet. Du har säkert stenkoll men eftersom jag inte vill göra något fel i min ansökan så läste jag en del i din ansökningsguide för 2011 där adressen är lite annorlunda, men det är alltså "Aarhus Universitet, Bacheloroptaget" som gäller i år och inte "Aarhus Universitet, Studieforvaltningen" som det var 2011?

Tack så mycket för hjälpen på förhand!

MVH Sofia

 

Re: Anonym 1/3/12 15:12

Hej! Du anar inte hur glad jag blev av att läsa din kommentar! :-) Du ger mig alldeles för mkt cred, men jag är glad att du höll fast vid hoppet och nu dessutom ha blivit erbjuden en plats i Umeå! Lycka till med studierna och kanske ses vi i framtiden som kollegor. :-)

 

Hej Dalja!

Glad över att jag har kunnat rädda dig! :-P

Som jag förstår det är de ämnena som är utökade markerade med ett "U" på ditt slutbetyg och dessa kommer inte att räknas med i ditt betygssnitt. Men du ska inte fylla i de i ngt särskilt fält eftersom de finns med på ditt slutbetyg.

Finns det inga relevanta saker att skriva, så avstår du helt enkelt. Statistiskt sett är det enbart få platser (kvot 2) som du kanske inte konkurrerar lika starkt om.

Spelar ingen roll vare sig det är stora eller små, små länge det är läsbart och tydligt.

MVH Steve

 

Hej Sofia!

Varsågod! :) Vad roligt att du är garanterad en plats!

Det är ändrat till 'Bacheloroptaget' i år ja. :-)

MVH

Steve

 

Hej igen!

Visst är det endast blanketterna på sidorna 18 och 19 i KOT-filen som man ska fylla i eller?


Tack igen! :D

 

Hej Steve!

Först och främst vill jag bara säga att du har en enormt grym blogg! Och ett bamsestort tack för all hjälp!!

Det jag undrade var vilka bilagor skall man skicka med till universiten? Jag såg att du hade skrivit att man skall skicka iväg blanketten med de nödvändiga bilagor.. men vad är nödvändigt att bifoga för läkar/tandläkarprogrammet i samtliga universiten?

Skulle vara enormt tacksam om du skulle kunna svara :)

Tack så mycket! :D

 

Hej Steve!
Jag har pratat med dem på Optagelse.dk och vi svenskar kan skicka in digital ansökan utan NemID! Då behöver man bara skicka ett dokument med sin signatur på och bifoga betyg och anställningsbevis i brev men inget Prioriteringsschema eller Application Form. Jättebra!

 

Tack för en utomordentlig guide!

Även om jag är finländare har din sida varit till stor hjälp vid ifyllandet av ansökningsblanketterna. (:
Ifall jag räknade rätt uppgick mitt omräknade betygssnitt till 12,0 (+ bonus för tidig studiestart) enligt den danska skalan, vilket verkar vara högsta möjliga...? Är skitnervös ifall jag missat nåt och inte alls är behörig, har lägre snitt än väntat, missat med blanketterna eller liknande. Dessvärre finns inte motsvarande guider för finländare som din.

Valde kbh som min första prioritet, med hur stor sannolikhet blir jag antagen med mina betyg mån tro?
Kommer att gå på nålar fram till 30 juli, vill ju veta nu! Är lite oroad för bostadssituationen och språkkraven + att icke-danska studenter skulle bli diskriminerade på nåt sätt? Okej, läste bara nån urgammal tråd om rykten av svenskar som hoppat av etc, men kanske färre antipatier nu när färre svenskar antas?
Enligt KU's handledare börjar man träffa patienter redan under första terminen, men att språkhinder inte uppkommer eftersom danskar brukar förstå svenska. Vilka är dina erfarenheter?

mvh
R

 

Hej Steve!

Underbar guide måste jag säga! Hade bara en fråga.. Jag tar studenten nu till våren, ska jag då skicka ett samlat betygsdokument på alla kurser jag har läst under den föregående 2,5 år till ALLA universitet jag söker till eller bara Syddansk universitet?

Med Vänliga hälsningar,
K

 

Hej Steve!!
Jag undrar:
1. Ska fylla i ansökan på danska, engelska eller svenska, om man har ansökningsblanketterna på engelska?
2. Sedan om jag tar studenten till våren hur ska jag då fylla i mina kurser på 10:an?
3. Hur gör jag om jag både vill söka till läkarprogrammet för hösten 2012 och våren 2013?

 

Hej Steve!

Jag undrar:
1. Vad ska man skriva under "Optagelseområdenavn" om man ska söka till tandläkarprogrammet?
2. Visst ska man skriva "Laegevidenskab" under "Optagelseområdenavn" om man ska söka till läkarprogrammet?

Tack för all hjälp! :D

 

Hej alla! Ska försöka svara på era frågor nu...

Re: Jazzman 3/3/12 18:38

Du ska inte glömma prioriteringsskema till ditt 1. handsval, utöver ansögningsskema.

Re: Anonym 3/3/12 18:48

Bilagor är främst betygsdokument och ev. intyg på relevanta kvalifikationer.

Re: Anonym 4/3/12 16:08

Bra att veta! :-) Så det är en form av bekräftelse på att det är du som har sänt in e-ansökan eller?

Re: R 6/3/12 21:34

Roligt att höra att även finlandssvenskar har nytta av guiden! :-) Om du nu har högsta möjliga snitt, borde du ha en god chans att bli antagen. :-) Alla rykten om att övr skandinaver blir diskriminerade är uppblåsta av media. Jag tror att så länge man faktiskt anstränger sig lite för att "integreras" i det danska samhället/systemet och inte isolerar sig eller är allmänt anti-Danmark, samt tydligt visar att du bara är här för att "snylta" på en gratis studieplats och sen sticka hem, så uppkommer inga problem. :-) Jag har inte upplevt några problem eller antipatier fr mina danska medstudenter. Språkhinder finns alltid, vissa danskar är bra till att förstå svenska och andra inte. Vissa av oss är bättre på att till en början förstå och senare lära oss danska och andra sämre. :-)

Re: K 6/3/12 13:33

Du ska bara sända det samlade betygsdokumentet till SDU, eftersom det behövs som underlag till inkallelsen till MCQ/MMI-uttagningen. Övr univ behöver ditt slutbetyg senast den 15 juli 2012.

Re: Sandrella 6/3/12 18:47

1. Svenskar skriver ju enklast på svenska. :-)
2. Du ska inte fylla i under punkt 10. Under punkt 4 ska du bara skriva "År 2012", så är det underförstått att du sänder dina slutbetyg senaste den 15 juli 2012.
3. I DK ansöker man bara en gång årligt och det är automatiskt till både HT12 och VT13.

Re: Anonym 6/3/12 21:49

1. Du ska skriva det som jag har skrivit ovanför i guiden efter varje univ: "Odontologi (tandlæge)".
2. Du ska skriva "Medicin".

 

Tack för ditt svar!

För jag har för mig att på guiderna för 2010 samt 2011 såg jag att du hade skrivit "laegevidenskab" under det, men nu kanske de har bytt namn på programmet nu eller?

 

Hej Steve!

Superbra guide!! :D

Jag undrade:
1. Jag tar studenten nu till våren och har därför inte läst klart fysik B och engelska C från behörighetskraven ännu, ska jag då skriva någonting under punkt 10 så att SDU förstår varför jag ännu inte är behörig eller ska jag inte skriva någonting alls.
2. Du studerar ju på SDU, hur tycker du att livet i Danmark är som student?
3. Hur är det när det gäller examination? Har man prov typ en gång i månaden efter varje delkurs eller är det mer som två superstora prov per år?

Tack så mycket för en underbar guide, för utan dig skulle jag säkert inte ens ha en chans att söka! Håller tummarna på att bli antagen till läkarprogrammet i Köpenhamn med studiestart i augusti! :-)

 

Hej Steve
Först och främst vill jag tacka dig för den fantastiska insatsen du har gjort med hemsidan. Uppskattas enormt.

Jag har tänkt att söka läkarlinjen i Danmark HT12. Just nu sitter jag och försöker göra mitt bästa med att fylla i blanketterna. Min fråga till dig är: Det står ju att man ansöker för båda terminerna, behöver man då skicka iväg två blanketter (Ansogningsskema ) till varje universitet för båda terminerna?
Fråga nr 2: Jag lär behöva göra kompletteringar i två kurser innan sommaren, hur meddelar man de och finns det särskild blankett för det sedan när man skickar iväg betygen i Juli ?

Tacksam för svar

mvh Sara

 

Hej Steve

Grymt jobbat med sidan !!

Jag har ett flertal frågor om blanketterna:
1. Jag gick ut gymnasiet 08 och hade då inte läst Engelska C. men har nu gjort det. Var skriver jag in det?

2. Jag har även gjort andra kompletteringar, behöver jag skriva in alla i Flik 10 ?

3. Jag läste ett specialutformat program på gymnasitet, nämligen Social medicinska vårdprogrammet, därefter valde valde vi naturvetenskapsprogrammet. Hur skriver jag in detta i Adgangsgrundlag ?

4. Ska man kryssa nej för Vedlagt opholdstilladelse eller bara lämna det blankt?

Tack i förhand
MVH Linnea

 

Hej Steve¨

Ska man skriva laegevidenskab under "optagelsesområdehavn" eller ska man skriva medicin ?

 

Re: Anonym 7/3/12 12:08

Jag vet, men de verkar ha bytt i år bara för att göra det lite enklare. Och det är väl mer modernt att säga "medicin" än "läkarvetenskap". :-P

Re: Jk 7/3/12 12:33

Varsågod! :)
1. Eftersom du tar studenten till sommaren 2012, ska du bara under punkt 4 skriva "eksamensår: 2012". Det är därmed underförstått att du sänder in dina betyg när de har mottagits.
2. Jag trivs med studentlivet. Har ju inget att jämföra med, men jag märker att jag börjar bli otålig på att få komma till en större stad. :-) Studentlivet är vad man gör det till!
3. I Odense har vi 2 tentor per termin under de tre första åren, därefter 2-4 tentor per termin på den kliniska delen. Det kommer en avslutande "ämbetsexamen" sista terminen på ALLT.

Lycka till!

Re: Sara 8/3/12 17:20

varsågod! :)

1. Du behöver inte tänka på det, utan den ansökan du fyller i nu, är till både HT12 och VT13. Med andra ord ska du enbart sända en ansökan per univ. Blir du antagen, är det univ som avgör när du startar. Läs under punkt 3 ovanför.
2. Kompletteringar anförs under punkt 10 på ansökningsblanketten. Läs anvisningar ovan. Kompletterande dokumentation ska bara markeras med ditt CPR-nummer, utan någon särskild blankett.

Re: Linnea 8/3/12 17:57

Tack! :)

1. Du anför det under punkt 10 på sida 2 av ansökningsblanketten.
2. Om det är kompletteringar till särskild behörighet och det inte framgår av ditt slutbetyg, ska det skrivas under punkt 10. Även betyg som har förbättrats på Komvux ska skrivas under punkt 10.
3. Nordiska medborgare lämnar det blankt.

Re: Anonym 8/3/12 23:57

Du skriver "Medicin" detta år. :)

 

Hej jag undrar ifall man söket till kvot två i köpenhamn universitet, om man måste skicka det personliga brevet innan den 15 mars? Eller kan man komplettera detta senare?

 

Hej,

Sista ansökningsdatum för svenskar är den 15 mars 2012. Det gäller både för kvot 1 och kvot 2. Om du vill vara med i kvot 2 antagningen på KU ska du ha sänt in ditt personliga brev innan dess, komplettering är ej möjligt.

 

Hej Steve

Jag vet inte riktigt hur jag ska skriva mitt CV, har tidigare haft ett ganska vanligt CV med mina meriter som punktform. Men det står att man ska skriva ett 2 sidor långt CV till KU. Min fråga är då om man ska skriva ner allting som en löpande text eller bara låta det vara som det redan är? jag ska ju skicka iväg mina papper på livserfarenheter.

Tacksam för snabbt svar

 

Hej,

Det är menat att ditt CV ska vara mellan 1-2 sidor, inte absolut 2 sidor. Generellt så bör väl ens CV hållas lättöverskådligt och tydligt, resten kan du sväva ut på i ditt personliga brev.

Jobba på!

 

Tack för svaret! :D

Nu är alla blanketter ifyllda och redo för att postas imorgon bitti.. Kom då på att jag har min bild på mitt vanliga CV som jag söker jobb med, ska jag låta bilden vara kvar eller är det mer professionellt att ha enbart text i CV:et?

Mvh
Jk

 

Hej igen!

Undrade en till grej, för att vara på en säkra sidan, visst ska jag (tar studenten Nv-programmet 2012) INTE kryssa i den övre rutan under punkt7?

Tack igen! :D

 

Hej!

Ang ditt CV, du bestämmer själv om bilden. Det är ju inte avgörande, om du förstår vad jag menar. :-)

Nej, du ska inte kryssa i rutan under punkt 7.

 

Tack så mycket!
Du är bäst!! :D

 

Varsågod! Och lycka till nu!

 

Hejsan, superbra blogg har hjälpt mig en hel del kan jag säga! Jag undrar bara ifall man brukar gå till skolan varje dag när man är går på universitet :)

 

Hej,

Man brukar ha timmar på univ dagligen, men längden på dagarna varierar fr kurs till kurs. :-)

 

Hej Steve

Kanon bra jobbat, du har hjälpt mig jätte mycket, det uppskattat verkligen.

Jag har några frågor om universitetet i Odense.
1. hur är själva utbildningen,
är det på engelska?
2, Var det svårt att komma igång i början?
3, Jag ska göra provet snart, och många säger att det är mycket läsförståelse på danska? Stämmer det och i så fall hur stor är chansen att man klarar det? Jag tycker att danska är ganska svårt.
Varför det är det relevant?

Jag har även MVG i alla kurser förutom Fysik A och B och Engelska C. Jag ska förhoppningsvis komplettera Fysik A och B till sommaren, men hur stor är chansen att komma in i Köpenhamn med mina betyg?

Tack i förhand

 

Hej,

Tack, skönt att höra att den har varit dig till hjälp.

1. Undervisningen är på danska och tentorna kan skrivas på valfritt skandinaviskt språk.
2. Som med allt nytt, tar det ett tag innan man kommer in i det. Den stora svårigheten i början var att förstå danska och kunna göra sig förstådd. Och att ha flyttat till ett nytt land, även om det ligger så nära Sverige.
3. Det stämmer att MCQ-testet kräver en viss nivå av dansk läsförståelse. Svårt att säga hur stor chansen är, men det finns många svenskar före dig som har klarat av testet. Se det som en dansk version av Högskoleprovet, för att få ett selekterat urval bland de ansökande. Och tyvärr är det bara så att man hamnar i underläge om man inte behärskar språket fullt ut.

Återigen är det svårt för mig att säga hur stor din chans är. Använd tidigare års betygssnitt på KU som måttstock, i förhållande till dina egna betyg.

Lycka till

/Steve

 

Hej!
vilken superguide men jag är lite trög så jag måste ha ännu mer hjälp :)
Jag tog studenten 2009 med 19.3 i snitt från samhällslinjen. Undrar vilket som är det bästa för mig att göra: Läsa naturvetenskapligt basår på universitet eller ma, kemi, fysik på komvux??

det är med 19.3 jag söker in även om jag gör prövningar i de ämnen jag inte har MVG i och får MVG?(Det är alltså onödigt att göra dessa prövningar?)

Vilken kvot söker jag in i? Läste någonstans att man måste ha VG+ i snitt i MA, fysik & kemi men om man läser basår på universitet så får man ju igna betyg.. därav min förvirring! Snälla snälla snälla du får en virtuell kram om du hjälper mig :)

 

Hej!
I valet mellan naturvet. basår och Komvux, handlar det ju om vad Du vill. Basåret är säkert mer stimulerande och utmanande, vill jag tro. Och ger dig en bättre översikt?

Du söker in med 19,3 och ingen extra bonus. Kompletteringarna du gör, kommer att göra dig behörig utan att de betygen på ngt sätt påverkar ditt betygssnitt. Det gäller i kvot 1. Vad gäller kvot 2, är det skiftande mellan univ, som du kan läsa där uppe. Där räknas de "nya kursbetygen" in, och du hamnar i underläge ifall du inte har MVG i allt (Komvux).

Hoppas det blev tydligare för dig.

MVH

Steve

 

Hej och tack för en jättebra guide!

Jag tar studenten om en vecka och sen är det dags för mig att skicka in mina slutbetyg, jag undrar om du vet ifall det räcker med att två personer(ej familj) vidimerar kopian av slutbetyget eller om det måste vara någon från en myndighet?

 

Hej! :-)

Officiellt krävs ingen vidimering av betygsdokument, utan du ska bara komma ihåg att märka dem med ditt CPR-nummer.

Lycka till och grattis till studenten!

Steve

 

Hej!
Jag tog studenten våren 2012 och funderar starkt på att söka till läkar programmet i danmark till nästa år alltså 2013, jag gick omvådnads programmet på gymnasiet och gick ut med 13,5 i slut poäng. Nu kommer min fråga, tror du att det räcker för att komma in på läkar programmet i danmark?

Felicia

 

Hej Felicia,
Jag ska vara helt ärlig mot dig och vill mena att chansen inte är särskilt stor med dina 13,5 i slutbetyg (med bonuspoäng: 14,58). Eftersom man i Danmark söker in med sina slutbetyg utan möjlighet att inkl upplästa betyg, är sannolikheten väldigt liten att betygssnitten till de kommande antagningar sjunker till under 15,0.

Kan du tänka dig andra länder eller är det bara Danmark du vill söka till? Fundera gärna över hur många år du är villig att avvara för att stärka din konkurrenskraft inför en framtida ansökan till olika läkarutbildn runtom i Europa.

Lycka till!

 

Hej Steve!

Som du säkert vet så kommer besked på ansökningarna idag. Jag undrade var man ska logga in för att se om man har blivit antagen? Och vet du ungefär vilken tid ansökningsbeskeden att släppas? :)

Tacksam för svar och hoppas att du har en trevlig sommar :)

 

Hej! Ursäkta sent svar. För att kunna kolla ditt antagningsbesked brukar univ ha sänt ut dina inloggn-uppg mm redan i förhand i ett separat brev. Det var så gör min del i alla fall. Om du fortf inte fått reda på det, borde du ta kontakt m univ. Hoppas det gått bra och fortsatt trevlig sommar till sig med!

 

Hej Steve!

Vill börja med att säga tack till en mycket bra guide, utan denna hade jag nog inte fått rätt på min ansökan :)

Jag har blivit antagen till läkarutbildningen i Aalborg vilket är helt fantastiskt!! Är fortfarande i chock över detta.. Tänkte höra lite om du vet hur undervisningen går till där? Är de flera tentor per termin eller en stor i slutet? Är examinationsspråket danska? Kan inte hitta något på hemsidan..

Än en gång STORT tack för all tid du lägger ner på att hjälpa andra!

Mvh
Fia

 

Hej Steve, ville bara tacka dig utan din hjälp hade inte jag kommit in på läkarprogrammet i Aarhus till våren tack så jättemycket för hjälpen du erbjuder med ansökningarna. Vet du ifall det finns någon hemsida där man kan komma i kontakt med svenskar på universitetet?

Mvh
Sandrella

 

Hej Steve!
Tack så oerhört mycket för ett fantastiskt jobb och sätta ihop all information som behövs :)

Jag har en liten fråga, du vet möjligen inte hur uppskattat eller mediterande det är att ha en sjuksköterskeutbildning i bakgrunden?

Med vänlig hälsning,
Marie

 

Tack ska ni ha för uppskattningen! :-) Och grattis till era välförtjänta platser på läkarprogrammet!

Fia, jag vet tyvärr inte mkt om hur undervisningen går till där. Läkarprog på orten är ju väldigt ungt och du tillhör "andra" kullen som antagits. Vad jag kan läsa på deras hemsida baseras undervisningen på PBL, antingen case el projektorienterat. Som vanligt är skandinaviska (danska, svenska, norska...) godkänt examinationsspråk, men har fått höra att bara danska är godkänt i Aarhus. Vet inte helt om det stämmer. Sorry, men har inget bättre svar till dig.

Sandrella, Jag tror inte det finns ngn hemsida för enbart svenskar. Men medicinarna i Aarhus har en typ förening "Medicinsk fredagsbar - Umbilicus", sök på det på Facebook. Annars vill jag gärna hänvisa dig till Patrik Petersson (http://patrikpetersson.blogspot.se)
som läser i Aarhus sen ett par år tillbaka. Tror han har svaren på dina frågor. Och han är ju svensk. :-)

Marie, säkert till stor hjälp att ha ssk-utbildn i bagaget och lättare för dig att arbeta som ssk/fadl-vagt under studierna. Men jag är osäker på om du kan få merit för det och på så vis få tillgodoräknat kurser. Kolla upp det med fakultetet när du väl börjat!

Lycka till allesammans! :-)

 

Hej igen Steve!

Jag har ju ännu inte börjat, utan skall söka till nästa höst och är då helt färdig med sjuksköterskeprogrammet. Men det jag mer undrade var om det finns möjlighet att komma in på läkarprogrammet med hjälp av ssk utbildningen, inte för att det är det enda som gör det, men om det finns möjlighet att där ha en fördel av utbildningen. Jag tror inte att jag kommer tillgodoräkna mig kurser, det gör mindre än att se om det är en merit och hjälp på traven att komma in.

Tack på förhand för svar =)
//Marie

 

Sorry Marie! Har missat att svara!

I kvot 2 på KU, skulle det kunna räknas som en fördel. Däremot tror jag inte att det kommer räknas på de övr univ. AU och AAU anv ju betygssnittet där alla behörighetsgivande ämnen vägs samman, och SDU anv prov/intervjuer.

Så förhoppningsvis blir du antagen via betygen eller personligt brev/prov+intervju.

Lycka till!

 

TACK STEVE!!!

 

Hej!
Tack för en jättebra blogg! Ska ansöka till läkarprogrammet i Danmark nu till ht 2013 och har en fråga.
Är det dem svenska betygen med eller utan meritpoängen man omvandlar till danska betygen? Har 18,0 utan meritpoäng men 20,5 med. Vad skulle det motsvara då ungefär?

Tack på förhand! /Linnea

 

Varsågod Ebba! :-)

Hej Linnea! Det är ditt avgångsbetyg utan meritpoäng som gäller. För exakt motsvarighet av ditt betygssnitt, följ länken ovanför under "Omräkningsskala".

 

Hej Steve!

Det är så att du skrev att man behöver de här kurserna: (om man är svensk :). )
Fysik B
Kemi B
Svenska B
Matte E
Engelska C.

Nu är det så att jag iår tagit studenten och fick IG i tre kurser när jag gick i naturvetenskapsprogrammet. Projektarbete, fysik A och fysik B. Den skolan jag gick på fick man välja om man ville läsa engelska C och matte E. Jag valde tyvär inte de.

Nu gör jag om fyra ämnen på KOMVUX under en termin och det är fysik 1, fysik B, matte E och engelska C. finns det ingen chans alls att jag nu kan studera till tandläkare i danmark HELT? jag har gått i naturvetenskapsprogrammet förstår inte hur man kan göra så är du helt säker att jag inte med mina komvux betyg söka in? Jag har ju kompletterat de BARA_?

Är tacksam för snabbt svar!!!1

/Arg och ledsen svensk tjej.!!

 

Hej!

Om jag har förstått din fråga rätt, undrar du om det stämmer att du inte har någon chans att bli antagen till tandläkarprogrammet eftersom du läser in behörighet på Komvux?

Mitt svar är att jag ingenstans har skrivit att det är omöjligt att bli antagen efter att man har läst in behörighet på Komvux. Däremot kommer ditt snitt vara detsamma som när du gick ut gymnasiet. Du kan med andra ord inte läsa upp snittet om du ska ansöka via kvot 1. Vid ansökan via kvot 2 kan du däremot räkna in de upplästa betygen.

/Steve