The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Rättspsykiatri

Jag, Aida och Rasha satt mest och diskuterade de rättspsykiatriska patienterna över en fika idag efter skolan och var rörande eniga om hur uselt det är att de får tillgång till både mobiltelefoner och internetuppkoppling i Sverige. Det måste ju försvåra vården av dessa patienter och dessutom är det direkt samhällsfarligt med tanke på allt som man kan göra från en dator nuförtiden; stalkning, hotelser och brottsliga handlingar. Är det inte meningen att de ska skyddas från samhället och samhället från dem, för att kunna vårdas för deras psykiska sjukdom?

För några veckor sedan hittade en kompis till mig en blogg, som skrevs av en rättspsykiatrisk patient dömd för ett bestialiskt mord. Trots det kunde patienten fritt kommunicera med omvärlden och delge sina idéer och tankar, för att sedan motta sympatier från vissa och avsky från de flesta. Det är mig oförståeligt varför den möjligheten finns och varför man införde den lagen 2007. Patienträttigheter i all ära, men dessa människor är inga vanliga patienter utan psykiskt sjuka sådana dömda för grova brott.

Efter vår fika gjorde Rasha mig uppmärksam på att SVT Östnytt sänder ett reportage idag om just rättspsykiatrin och att många fortsätter att begå brott inifrån dessa kliniker med hjälp av mobiltelefonerna och internetåtkomsten.

- Sanningen är den att vi inte kontrollerar patienterna i förebyggande syfte. Vi får inte göra det, så rimligtvis borde vi inte ha någon bild av vad som pågår, säger Kenth Persson, verksamhetschef på Karsuddens rättspsykiatriska regionklinik utanför Katrineholm. 

Är det inte fel av politikerna att tillåta de rättspsykiatriska patienternas innehav av mobiltelefoni och dator med internet, trots den samhällsfaran det medför? I Danmark är mobiltelefoner förbjudna och endast dator utan internetåtkomst är tillåtet. Det låter mer rimligt tycker jag. Politiker, avskaffa lagen så att psykiatrikerna har större möjlighet att kontrollera de yttre stimuli som når patienterna!

0 COMMENT(S):