The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Svältkatastrof i Sahelområdet

UNICEF Sahel - Chris Tidey
 
Förra årets omvälvande händelser i Nordafrika, riktade strålkastarljuset ovanligt länge och intensivt mot kontinenten. Men när inga fler diktatorer verkar kunna störtas, återgår Afrika till att bli den glömda kontinenten. 

Hjälporganisationerna varnade redan i slutet av förra året för en stundande svältkatastrof i Sahelområdet, som är ett omfattande område söder om Sahara. Dåliga skördar och torka har orsakat matbrist. Fler än 15 miljoner människor i området lider av måttlig till allvarlig matbrist. De allra svagaste; gamla, sjuka och barn är de som stryker med först. UNICEF vädjade återigen i februari om mer pengar för att avvärja svältkatastrofen, men insatserna räckte inte för att hjälpa de allt fler människor som drabbades. Organisationen fruktar att en hel generation kan gå förlorad, när uppemot 1 miljon barn drabbas av svältkrisen, och riskerar att dö inom några månader ifall inte mer resurser för livräddande insatser kan sättas in. Igår utgick organisationen med ett katastroflarm genom social media för att informera och vädja till allmänheten om hjälp. Det ledde till att över 240.000 kr insamlades till katastroffonden. Helt fantastiskt!


Alltför många rycker på axlarna och suckar djupt när Afrika kommer på tal, och menar att det är en fruktlös kamp där man bara kastar pengar i havet utan att Afrika någonsin kommer att kunna stå på egna ben. Men faktum är att många hjälporganisationer arbetar med långsiktiga utvecklingsprojekt för att förbättra sjukvården, förbättra livsvillkor och -förhållanden, samt utbildning av människor. Detta kommer på längre sikt att hjälpa hela regionen och Afrika kommer att klara sig själv. 

Tills dess är det av yttersta vikt att humanitära hjälpinsatser sätts in när så många miljoner människor riskerar att dö av svält. Jag hoppas därför att Ni också vill hjälpa till och bidra med så mycket ni kan. 


Gå in på http://unicef.se/katastrof och ge valfri gåva eller SMS:a LIV100 till 72900 (för att ge 100 kr) alternativt LIV till 72900 (för att ge 50 kr).

*

0 COMMENT(S):