The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Förlegad kvinnosyn hos svenska imamer

SVTs "Uppdrag Granskning" handlade ikväll om två kvinnor som besökte tio av Sveriges största muslimska församlingar med dold kamera, för att rådfråga imamer i frågor av särskild karaktär. Kvinnorna var förklädda i heltäckande niqab och utgav sig själva för att vara djupt troende muslimer. I frågorna som berörde kvinnomisshandel, månggifte och kvinnans rätt till sin egen kropp, svarade majoriteten av församlingarna att mannen enligt islam har rätt till upp till fyra hustrur, att kvinnan inte ska polisanmäla misshandel och att hon endast vid sjukdom och under menstruationen får neka mannen sex.

Jag är djupt upprörd av denna förlegade kvinnosyn och förtryck. Det är förfärligt att det förekommer i Sverige, där dessa religiösa företrädare med stor makt och inflytande inom den socioreligiösa sfären, uppmanar kvinnor att frångå svensk lagstiftning och acceptera tydliga lagbrott. 

Det är tydligt att problemet inte är isolerat till någon enstaka församling och jag kan tänka mig att problematiken är större i de många dolda källarmoskéer som finns runtom i landet. För att det islamiska trossamfundet ska kunna upprätthålla sitt förtroende gentemot det svenska samhället, är de högsta ledarna tvungna att vidta åtgärder och rensa bland de egna leden. Om de inte själva hyser samma åsikter förstås.

Däremot vill jag klargöra att jag inte på något vis tror på att majoriteten av muslimerna i Sverige står bakom dessa tolkningar av koranen. Inte alla muslimer går till dessa församlingar och frågan är då hur representativa dessa är för den större andelen "västerländska" muslimer. Mina muslimska vänner skulle aldrig gå med på något sådant och skulle vara de första att fördöma denna kvinnosyn. Därför är min personliga uppfattning att bokstavstro hänger starkt samman med utbildningsnivån hos varje individ. Har du högre utbildning, är du mer oberoende som person och mindre benägen att söka råd hos mossiga män som ska ge råd utifrån en religiös bok till reella problem i verkligheten. Kvinnor som lever isolerade från det svenska samhället, utan någon utbildning eller kunskap om sina fri- och rättigheter, har nog en större tendens att underkasta sig mannen.


Hur ska vi då lösa detta problem som nu har dykt upp till ytan? 
  • Utbildning och framgångsrik integration av invandrare i det svenska samhället är den enda långsiktiga lösningen vi har. Med det sagt är jag emot religiösa friskolor; utbildning och kunskap ska stå självständiga och objektiva, fria från religiös partiskhet.
  • Krav på jämställdhetsarbete och -policy hos alla trossamfund som mottar statliga medel. 
  • Rekommendation för införande av religiösa ledare med genomgången religionsvetenskapsutbildning vid ett svenskt utbildningsinstitut. 
  • Stärkt skydd och stöd för barn och unga, samt kvinnor som flyr från hedersrelaterade miljöer.


Läs mer: 
6 av 10 moskéer gav lagstridiga råd (DN.se) 
6 av 10 moskéer gav lagstridiga råd (SvD) 
Muslimer tar avstånd från uttalanden (SvD)
Kvinnor avråds polisanmäla (Sydsvenskan)


Stockholms moské.

1 COMMENT(S):

Sv. Den är sjukt farlig ja! Borde inte finnas! haha
Heja ;D