The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Tillykke Danmark!

Ännu en milstolpe har nåtts i Danmarks politiska historia. Idag röstade en övertygande majoritet i Folketinget igenom en ändring av äktenskapslagen, vilket hädanefter möjliggör samkönat äktenskap även i Danmark. Endast Dansk Folkeparti hade en enad partilinje att rösta emot förslaget. 

Av de nordiska länderna är det bara Finland som för närvarande saknar en könsneutral äktenskapslagstiftning. I min mening är detta en oerhört positiv bild som de nordiska länderna förmedlar till omvärlden, om vikten av lika rättigheter för samtliga medborgare. Det är ytterligare ett steg i rätt riktning för att Norden ska kunna fortsätta verka som en progressiv kraft i kampen för de mänskliga rättigheterna. Att kunna framstå som ett gott föredöme. 

Grattis Danmark!

Läs mer:
Folketinget: Ja til homovielser (Berlingske.dk)
Homoseksuelle får ja til ægteskab (JP.dk) 
Homoseksuelle jubler over ny rettighed (JP.dk)


Foto: Miriam Dalsgaard
1 COMMENT(S):

Femtusen tummar upp för detta!