The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Guns & Madness

Jag är ingen förespråkare för vare sig svensk eller utländsk vapenhandel och jag hade önskat att sådana vuxenleksaker försvinner från jordens yta. Men verkligheten ser annorlunda ut. Vapenhandel är en lukrativ marknad. Svensk vapenexport har aldrig varit större. För det är jag djupt sorgsen.

Världens länder ska mötas på FNs initiativ i juli månad för att försöka snickra fram det första internationella vapenavtalet som ska försöka reglera den globala vapenhandeln. För att förhindra illegal handel, export och överföring till länder där de kan användas för att förtrycka och bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Amnesty International samlar inflytelserika personer och våra underskrifter för att pressa makthavarna till att få till stånd ett starkt dokument. Hjälp Du till också, tillsammans är vi starka.

Skriv under HÄR.


Läs mer:
Arms Trade Treaty - National Licensing Or Authorization Systems


0 COMMENT(S):