The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Ett rop på hjälp!

Situationen i Sydsudan är akut och människor befinner sig i misär och under förfärliga förhållanden. Hundratusentals människor är på flykt undan krig, på jakt efter mat, skydd och vård. Bara för att mötas av fruktan, svält och död.

Tillsammans har vi genom sociala medier lyckats hjälpa Läkare utan Gränser att samla in en hel del pengar till akutfonden som kan insättas för insatsen i landet just nu. Men mer stöd och hjälp behövs!

Behoven är enorma och resurserna tyvärr inte oändliga. Skänk en gåva på Läkare Utan Gränsers hemsida (http://www.lakareutangranser.se/akutfond) eller via sms: "Sydsudan" till 72970. (100 kr).

0 COMMENT(S):