The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Antagning & Statistik - Medicin 2012

Årets antagning blev lite dyster läsning för de många förhoppningsfulla svenskar, som väntade på ett positivt besked från de danska universiteten. Endast 29 svenskar (av 696 antagna - 4%) blev erbjudna en studieplats på det danska läkarprogrammet totalt sett. Det är rekordlågt och har inte hänt under de senaste 10 åren. Data längre tillbaka har jag inte kunnat finna. 

Vad är orsakerna till den kraftiga reduktionen?
Jag vill mena att det är en kombination av ett flertal faktorer, både i Danmark och i Sverige, samt faktorer som verkat kort- respektive långsiktigt. 
1. Politisk vilja att reducera antalet svenskar på det danska läkarprogrammet, eftersom det har inneburit att en stor grupp läkare inte blir verksamma i Danmark efter avslutad utbildning. 
  • Slopad betygbonus för svenskar med flera ämnen på högsta nivå, s.k. A-niveau. Svenska gymnasieämnen har färre nivåindelning jämfört med det danska gymnasiesystemet, vilket inneburit att svenskar kunnat tillgodoräkna sig en bonus för ämnen på högsta nivå.
  • Utvidgade behörighetskrav för svenska studenter. Från att till en början bara behövt SvB, EngB, MaD, KeB, FyA har det uppjusterats till EngC, MaE, FyB. Däremot kvarstår KeB och SvB utan ändringar.
  • Betygssnitten för vad ett svenskt avgångsbetyg motsvarar i det danska systemet har motsvarande också uppjusterats.  
2. Faktorer inom Danmark:
  • Ett nytt betygssystem infördes i Danmark för gymnasieskolan läsåret 2006/2007 och för högskole- och universitetsutbildningen hösten 2007. Det innebar att man gick från ett betygssystem med 10 betygsnivåer till 7 nivåer. Chansen att uppnå högsta betyg blev större, vilket också har fått effekt när de första gymnasisterna med avgångsbetyg från det nya systemet sökte till universitet 2009. Betygssnittet har successivt höjts sedan dess.
  • Det ekonomiska läget globalt och i Danmark, har inneburit att fler har sökt till en universitetsutbildning och därmed har ett ökat ansökningstryck inneburit hårdare konkurrens för alla, oavsett nationalitet. 

3. Faktorer inom Sverige:
  • Den svenska regeringen har efter många om och men, påbörjat utvidgningen av det svenska läkarprogrammet så att det blir mer proportionerligt till den svenska befolkningen. Fler platser förväntas under de kommande åren till det svenska läkarprogrammet.
  • Ändrat betygssystem i Sverige har inneburit att betygsinflationen har dämpats en aning och det krävs inte längre maximala snittet för att bli antagen.
  • Fler och fler söker sig till läkarutbildningar utomlands, framför allt i de östeuropeiska länder, där antalet läkarstudenter i enbart Polen uppgick till drygt 900 under läsåret 2010/2011 (att jämföra med cirka 700 studenter i Danmark under samma period).
*

Antagningsstatistik - Danmark 2012
                                               
                           Kvot 1                         Standby                Antal antagna (kvot 1+2) 

Medicin - KU             10.9 (19,87)         10.5 (19,83)               563
Odontologi - KU         9.9 (19,77)           9.7 (19,73)                98

Medicin - SDU          10.0 (19,78)           9.9 (19.77)               314

Medicin - AU            10.4 (19,82)         10.0 (19.78)               481

Odontologi - AU         9.8 (19,75)           9.8 (19,75)                72

Medicin - AAU           10.9 (19.87)         10.5 (19.83)                56 *

2 COMMENT(S):

Hej! Fantastiska tips, underbart, tusen tack!

Jag har en fråga gällande antagningsstatistiken. Jo, de betyg du skriver där är ju alla 19 komma nånting. Gäller dessa betyg när max är 22,0 eller när man räknar med eventuella meritpoäng, alltså att max är 22,5?

Kanske en dum fråga, men vore väldigt tacksam för svar!

Tack på förhand!

 

Hej!
Vid ansökan till Danmark medräknas inga meritpoäng utan enbart kursbetygen på ditt slutbetyg där maxsnitt är 20,0. Däremot kan ansökande få tillgodoräknat faktor 1,08 ifall denne tagit studenten innanför två år till ansökningstillfället.

Finns inga dumma frågor, bara dåliga svar. :-)

Med vänlig hälsning,
Steve