The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Ansökan till Tandläkar- & Läkarprogrammet i Danmark - 2013

Fjolårets antagning följde föregående års trend, där antalet svenskar som antas till det danska läkarprogrammet är på kraftig nedgång. Enligt uppgifter antogs endast 29 svenskar till medicinutbildningen under 2012, där orsakerna är många och varierande. Jag har i ett tidigare inlägg försökt bena ut komplexiteten i denna fråga. 

Nytt för i år är att det nu är obligatoriskt med en digital ansökan på Optagelse.dk, det vill säga att det inte längre utkommer någon KOT-katalog. Som svensk har man inte danskt CPR-nummer och därför heller ingen NemID eller Digital Signatur, vilket motsvarar e-legitimation. Därför börjar hela ansökningsprocessen med att man registrerar en valfri e-postadress, varefter det upprättas en profil på hemsidan som man använder fortsättningsvis. Den officiella bruksanvisningen för ansökare utan danskt CPR-nummer kan hittas på följande länk: Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Den kommer att guida dig igenom hela den digitala ansökan på ett utmärkt sätt.

I likhet med förra året, är guiden för både framtida tandläkar- och läkarstudenter intresserade av att börja studera i Danmark. Är det frågor eller oklarheter, sänd iväg ett mejl eller skriv i kommentarsfältet. 

Lycka till!

/Steve

*

Grundläggande behörighet
Kvot 1 & 2: Naturvetenskapsprogrammet (NV), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), Estetiska programmet (ES) & Teknikprogrammet (TE).

Kvot 2: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Byggprogrammet (BP), Elprogrammet (EC), Energiprogrammet (EN), Fordonsprogrammet (FP), Handels- och administrationsprogrammet (HP), Hantverksprogrammet (HV), Hotell-och restaurangprogrammet (HR), Industriprogrammet (IP), Livmedelsprogrammet (LP), Medieprogrammet (MP), Naturbruksprogrammet (NP), Omvårdnadsprogrammet (OP).


Särskild behörighet
(Gemensamt för både läkar- och tandläkarprogrammet) 

Danska behörighetskrav enligt följande: 
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B
Kemi B eller Bioteknologi A.

Svenska motsvarigheter:
Svenska B (Svenska 3)
Engelska C (Engelska 7)
Matematik E (MATMAT04)
Fysik B (Fysik 2)
Kemi B (Kemi 2)


Antagningsstatistik för Läkarprogrammet 2012
(Svenska betygssnitt inom parentes)

Kvot 1     Standby    
Københavns Universitet               10,9 (19,87)          10,5 (19,83)         
Syddansk Universitet          10,0 (19,78)     9,9 (19,77)    
Aalborg Universitet          10,9 (19,87)     10,5 (19,83)    
Aarhus Universitet          10,4 (19,82)             10,0 (19,78)             


Antal ansökare och antagna - Läkarprogrammet 2012
Antal ansökare          Antal antagna         
Total   1. prioritet   Kvot 1 + 2   Standby  
Københavns Universitet               2609     1621     563     75    
Syddansk Universitet 216961731418
Aalborg Universitet1397173568
Aarhus Universitet 222683048175


Antagningsstatistik för Tandläkarprogrammet 2012
(Svenska betygssnitt inom parentes) 

Kvot 1  Standby                      
Københavns Universitet               9,9 (19,77)              9,7 (19,73)            
Aarhus Universitet9,8 (19,75)9,8 (19,75)


Antal ansökare och antagna - Tandläkarprogrammet 2012
Antal ansökareAntal antagna
Total     1. prioritet     Kvot 1 + 2     Standby    
Københavns Universitet          747      340     98     20     
Aarhus Universitet 552175725    


Omräkningsskala - från svensk till dansk betygssnitt
(För fullständig omräkningsskala: www.fivu.dk välj -Sverige- i listan, klicka vidare till -Karakter-)

19.00 -  8.5
19.46 -  9.0
19.67 -  9.5
---------------
19.75 -  9.8
19.77 -  9.9
19.78 - 10.0
19.79 - 10.1
19.80 - 10.2
19.81 - 10.3
19.82 - 10.4
19.83 - 10.5
19.84 - 10.6
19.85 - 10.7
19.86 - 10.8
19.87 - 10.9
---------------
19.88 - 11.0
19.95 - 11.5
19.99 - 11.9


Bonusregeln
För den student som har avgångsbetyg från 2011, 2012 och 2013, tillgodoräknas en bonus automatiskt, vid ansökan i kvot 1. Det svenska betygssnittet omräknas först till den danska skalan, innan det multipliceras med 1,08.

Standby & Tilsagn
Att vara villig att ansöka om en standbyplats innebär att du önskar en reservplats ifall det blir aktuellt. Du kan ansöka om standby till samtliga dina val. Får du en standbyplats på en specifik utbildning eller universitet, stryks du automatiskt från lägre prioriterade val.

Därefter kan du bli erbjuden en studieplats där du har fått en standbyplats fram till augusti 2013. Blir du inte erbjuden en plats, omvandlas din standbyplats till ett tilsagn (löfte), om en studieplats till nästa års ansökning.

Du kan då välja att använda ditt tilsagn, men behöver inte nödvändigtvis ha det som första prioritet. Ifall de högre prioriterade val inte erbjuder dig en studieplats, kan du alltid vara säker på att du blir erbjuden en studieplats där du har ett tilsagn. Du kan också välja att bortse från ditt tilsagn.

Online hjälp
Har du frågor om någon utbildning, om antagningen eller andra frågor som en professionell studievägledare ska kunna svara på, finns det möjlighet att få hjälp dygnet runt på nätet via eVejledning: på telefon (+45)-70222207, på chat, sms och på mejl (kontakt@evejledning.dk).

*

Översikt
Med digitaliseringen av ansökan, innebär det för danskarna att allt sköts på nätet likt systemet i Sverige (antagning.se). Svenskar måste av förståeliga skäl utföra fler steg eftersom danskt e-legitimation saknas, utan möjlighet till digital underskrift. 

Efter att ha registrerat sin e-postadress och upprättat en profil, följer man instruktionerna för hur man fyller i alla personliga upplysningar och väljer de utbildningar som man vill ansöka till. Nödvändiga dokument i PDF-format, ska även laddas upp till servern. Vidimering är inte nödvändigt. Därefter ska man godkänna varje utbildningsalternativ som man har ansökt till, printa en følgeskrivelse för varje utbildningsalternativ, skriva under och sända till varje universitet. Först när universitetet har mottagit følgeskrivelse har de tillgång till din digitala ansökning på Optagelse.dk's server. 

Universiteten ska ha mottagit dina følgeskrivelser innan den 15 mars 2013 klockan 12.00. Därefter har du möjlighet att ändra på din prioritering fram till den 5 juli 2013 klockan 12.00, och måste sända in ny følgeskrivelse till berörda universitet. Adresserna till universiteten står på varje sedel.


Utbildningarna 
Københavns Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 10110.
Studieplatserna på Köpenhamns Universitet tillsätts 90% genom kvot 1 och 10% genom kvot 2. Det är det enda universitetet som kräver ett motivationsbrev och CV bilagt din ansökan, ifall du önskar delta i kvot 2-antagningen. Ditt motivationsbrev, motiverede ansøgning, ska vara på 1-2 A4 sidor. Det kommer att bedömas efter 7 kriterier, som kan läsas mer utförligt på hemsidan. Förra året mottogs 1596 kvot 2-ansökningar till de 56 tillgängliga platser. Universitet valde att lägga fokus på följande punkter, som kan läsas här. Svensk vägledning finns att tillgå på följande länk och information om själva utbildningen kan läsas här

Københavns Universitet. Odontologi (tandlæge). Optagelsesområdenummer: 10120.
Även här tillsätts 90% av platserna genom kvot 1 och 10% genom kvot 2. Ett personligt brev (max 2 A4-sidor) och CV ska sändas med för att delta i kvot 2 antagningen. Det inkom 422 ansökningar till de 10 tillgängliga platserna på kvot 2. Läs om kvot 2 bedömningen på följande länk. Du kan läsa om utbildningen på universitetets hemsida

Aarhus Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 22010
Studieplatserna tillsätts 90% genom kvot 1 och resterande 10% genom kvot 2, liksom på KU. Till kvot 2 antagningen ingår en samlad bedömning av det genomsnittliga betygssnittet av alla ämnen under särskild behörighet samt relevanta kvalifikationer, som exempelvis att ha arbetat som sjukvårdare inom försvaret. Läs om kvot 2 bedömningen här. Du kan även läsa om utbildningen på universitetets hemsida. Vägledning för nordiska ansökare finns på följande länk.

Aarhus Universitet. Odontologi (tandlæge).
Optagelsesområdenummer: 22015
Antagningen till respektive kvoter föregår på samma sätt som för medicin. Läs om utbildningen på universitetets hemsida.
 


Syddansk Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 17115
Är det enda universitetet som har prov- och intervjubaserat urval till kvot 2 platserna, som utgör 50% av det totala antalet. Provet (Multiple Choice Question) föregår den 4 maj 2013, utgörs av ca 100 frågor som ska klaras på 2,5 timmar. Alla som har ett betygssnitt på över 6.0 (14,90) kallas till provet (ca 1000 studenter). Exempel på provfrågor kan finnas här. Därefter kallas de 300 studenter med de bästa resultaten till intervju (Multiple Mini Interviews) den 3 juni 2013. Man testas inom fem olika områden (motivation, kognitiv förmåga, personlig integritet och samarbete, kommunikativ förmåga och etisk resonemang). Läs om kvot 2 antagningen på SDU här.

Resterande platser tillsätts genom sedvanlig bedömning efter betygssnittet. Läs om utbildningen på universitetets hemsida. En nordisk vägledning finns också tillgänglig.

De studenter som tar studenten först till sommaren 2013, ska ladda upp vidimerade kopior av sina betygsdokument över godkända ämneskurser under de senaste 2,5 åren. Kravet på 14,6 i snitt ska vara uppfyllt för att kallas till MCQ-testet. Gäller endast till kvot 2-antagningen på Syddansk Universitet och ej övriga universitet.Aalborg Universitet. Medicin. Optagelsesområdenummer: 25320
Universitet är Danmarks yngsta att erbjuda medicinutbildningen, med fjärde kullen som börjar till hösten i år. Platserna fördelas 90% på kvot 1 och resterande 10% på kvot 2. Bedömningen i kvot 2 sker som för Aarhus Universitet, där det samlade betygssnittet för alla ämneskurser under särskild behörighet i kombination med relevanta kvalifikationer väger in. Läs om utbildningen på universitetets hemsida*

Studentbostad
Det är en god idé att så snart som det nu är möjligt, ställa sig i bostadskö. Bostadsgarantin i Odense gäller för de studenter som flyttar till staden utifrån.

Kollegiekontor
Köpenhamn:

Aarhus:

Odense:
www.studiebolig-odense.dk - Bostadsgaranti!

Aalborg:  

Betalsidor:  
 

Viktiga datum
15 mars: Sista ansökningsdatum. Følgeskrivelserne
hos universiteten senast kl. 12.00. 
 
5 juli: Sista datum för komplettering av ansökan (kl. 12.00). 
 
30 juli: Svar utkommer från universiteten.

25 COMMENT(S):

Hej Steve! Du har verkligen en väldigt hjälpsam blogg och just detta inlägg gav svar på oerhört många frågor och funderingar!

Jag är 17 år, fyller 18 i sommar, och ämnar att söka till Syddansk universitet när jag tar studenten sommaren 2014.

Blev väldigt överraskad av att få reda på att meritpoäng inte är något som tillgodoräknas i Danmark, då jag gått och trott det en väldigt lång tid... :/ Jag som trott att minimigränsen var 19,77/22,5 (Alltså inklusive meritpoäng, för att nu inse att det är 19,77/20.0 .....

Men det jag undrar om är ifall "Läkarlinjen" är synonymt med "Kiropraktorlinjen", då det är den (Kiropraktorutbildningen i Odense) utbildningen jag vill söka till...

Alltså går det att tillämpa allt som står i denna artikel på Kiropraktorlinjen i Odense, SDU, eller är läkarlinjen en egen linje?

Smått förvirrad... :(

//Liam

 

Hej, tack för en riktigt bra guide. Undrar dock om du vet om man ska skriva ansökan till Köpenhamns universitet på svenska eller på engelska?(Har letat men hittar inget på deras hemsida) /David

 

Hej Liam! Kiropraktorutbildningen är en självständig utbildning här i Odense, men mkt av det som står här för läkarutbildningen gäller även för kiropraktorutbildn. Du kan läsa mer på följande länk: http://sdu.dk/Uddannelse/Bachelor/Klinisk_biomekanik/Adgangskrav

De har samma behörighetskrav och samma utvalsprocess. Däremot ligger betygssnittet lite lägre, på 9,5 (19,67).

HOppas det svarade på dina frågor, annars återkom gärna!

Mvh, Steve

 

Hej David, du kan skriva på nordiska, dvs svenska och danska är godtagbart. Att skriva på engelska ska väl heller inte vara ngt problem egentligen, men tror inte de gillar det.

Steve

 

Hej Steve! Tack så jättemycket för din guide, har hjälpt så otroligt mycket!

Försöker ansöka men har en fråga om du vet vad som gäller examenbevis som bilaga när man inte har tagit studenten än? är detta något som man kan skicka in i efterhand eller hur fungerar detta?

 

Hej!
Roligt att höra! :-)

När du inte har tagit studenten än, ska du endast skicka in terminsbetygen ifall du önskar delta i prov- och intervjubaserade urvalet här på Syddansk Univ. Annars kan du vänta med att sända in examensbevis till du har fått slutbetygen i juni.

Lycka till!

 

Hej Steve!

Din guide har hjälpt mig otroligt mycket. Tack!

Jag har en snabb fråga, som jag tror mig veta redan men vill bara dubbelkolla, visst behöver man inte läsa någon kurs i danska för att vara behörig??

Tack igen!!

 

Hej! Roligt att höra! Du har förstått det helt korrekt, vi svenskar behöver ingen kurs i danska för att vara behöriga.
Lycka till!

 

Hej!
Tack för all hjälp som du har gett genom att skriva hur man söker läkarprogrammet i Danmark!

Jag undrar om man måste skriva provet (Multiple Choice Question) på danska? Eller finns det möjlighet att få skriva det på svenska?

Jag är inte färdig med alla mina behörighetskurser än, men har ett gymnasiebetyg från 2011. Är det de betyget de utgår ifrån när de kallar till proveet på Syddansk Universitet?

MVH Victoria

 

Hej Victoria!
Varsågod, roligt att höra att det hjälper!

MCQ-provet innebär att man har ett flertal alternativ som man kryssar för på provet, dvs du skriver själv inte ngt. Däremot ska du kunna läsa och förstå frågorna, därför rekommenderas att du har med dig en dansk-svensk ordbok.

Ja, det är ditt avgångsbetyg SDU utgår ifr när de kallar till MCQ-provet. Bevis för dina behörighetskurser sänds in (laddas upp) senast 5 juli.

MVH
Steve

 

Hej Steve!

Jag kommer att söka läkarlinjen på Köpenhamns universitet om ett år. Min bakgrund är ett antal års anställning inom vården (kortidsboende) som vårdbiträde. Kommer även att volontärarbeta lite innan det är dags att ansöka, har även läst danska och pluggar nu naturvetenskapligt basår för behörigheten. Jag är 32 år gammal och vill inget hellre än att komma in på min drömutbildning!
Eftersom jag inte har några betyg att konkurrera med, undrar jag om har du nån tanke om hur dessa meriter kommer att värderas och hur jag ev kan öka mina chanser att komma in på kvote 2?
Tacksam för svar!

Mvh / Sara

 

Hej Sara! Du får ursäkta min flaskpost! Har lyckats missa din kommentar helt och hållet.

Vad jag vet ska dina gymnasiebetyg ändå ligga som grund för din ansökan, oavsett hur gamla de är. Det finns omräkningstabeller helt tillbaka till betygsskalan 1-5.

Volontärarbete, arbetslivserfarenhet inom vården och att du redan läst danska visar på att du är motiverad inför din nästa karriärmässiga utmaning! Du har tänkt söka till Köpenhamn, vilket också är det enda universitetet som inte kollar på betygen i kvote 2. AU och AAU kollar på ett samlat betygssnitt med upplästa betyg m.m. DÄremot kan du prova SDU där du vill bli kallad till intagningsprov och intervju så länge du har högre än 14,9 poäng i snitt (nuvarande betygssystem).

Vad gäller antagningen via kvote 2 KU gäller det att ha ett bra CV och ett bra och välavvägt skrivet motivationsbrev som du sänder in tillsammans med din ansökan.

Jag önskar Dig lycka till med att komma in på din drömutbildning!

MVH
Steve

 

Hej!

Jag har några frågor som jag gärna vill ha svar på. Jag har hört folk säga att läkarutbildningen är på danska medan andra säger att det är på engelska. Vilket är det?

Jag går mitt första år på läkarprogrammet i Gdansk, Poland. Skulle jag kunna börja på andra året ifall jag kom in i Danmark, eller åtminstone inte skulle behöva läsa vissa kurser om?

Tack på förhand!

 

Hej Steve! Jag undrar varför skulle de inte gilla om man skrev ansökan på engelska? Tack för en jättebra blogg!

 

Re: Anonym, 7/2/14 20:40

Hej,
Utbildningen är på danska, läroböcker är antingen på skandinaviska eller engelska beroende på vad du själv föredrar.

Det är svårt för mig att säga ifall du behöver läsa in kurser eller ej. Varje fall prövas individuellt och beror på läroplanen i Gdansk. DU kan läsa mer om överflyttning på följande länk: http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Vejledning/Under_studiet/Indskrivning/Medicin_overflytning

Re: Anonym, 18/2/14 15:33

Hej,
Utbildningen bedrivs på danska och skandinaviska (svenska, danska, norska) är alla godtagbara språk som varje student får använda i samband med tentamina. Därför menar jag att det är lättast att anv ngt av ovannämnda språk. Ifall du skriver på danska, kanske det visar att du är beredd att anpassa/anstränga dig? Det är bara min personliga hållning. Läs mer på Köpenhamns universitets hemsida gällande personligt brev.

Mvh,
Steve

 

Hej! Vad är nödvändiga dokument?

 

Hej! Nödvändig dokumentering framgår i slutet av din ansökan online på optagelse.dk. Men vanligtvis är det slutbetyg, ev kompletteringar, merit etc.

 

Hej Steve!
Tack ännu en gång för en utförlig beskrivning!! har en snabb fråga angående "følgeskrivelse", går den att faxa in till universiteten eller måste den postas dit? tack på förhand.

Maria

 

Hej!
Jag har för mig att de gärna ville ha den postad.. men ring och hör med dem. Jag har tyvärr inte så bra koll längre efter att de gjorde om ansökningsprocessen.

Mvh, Steve

 

Hej Steve! Tack för en bra och informativ blogg!

Jag är lite förbryllad och oroad över hur få svenskar som blir antagna på läkarlinjen i Danmark. Jag försöker komma in på Københavns Universitet i höst. Jag har 20,0 i betyg, men får tyvärr ingen hurtigstartbonus.

Har du någon aning om mina chanser att komma in på kvote 1?

Mvh,
Albin

 

Meget interessant blog

 

Hej Steve!
Mitt namn är Sara. Jag vill tacka dig för en fantastiskt vägledning som är väldigt underlättande. Jättebra blogg!

Jag har skickat iväg mail till dig. Är tacksam för svar

Med vänliga hälsningar

Sara

 

Hej,
Jag undrar om betyg genomsnittet gjort av svenska system också används i Danmark.
Mitt betyg genomsnittet har gjorts genom ekvationen av utlänska betyget. Alltså det som gäller kompensationspoäng används i genomsnitet när man söker i Danmark eller inte.
Jag Har 21,4 som visas i antagning.se/minasidor

Jättetacksam för svaret!
Imad

 

Hej går på tandläkarlinjerna utomlands, hur gör jag för att ansöka om förflyttning för vidare studier i Danmark? Lotta Fornell

 

Hej Steve!

Jag har skickat ett mail till dig som jag hoppas att du kan svara på så snarast som möjligt och i mån av tid.

På optagelse.dk så går det inte att ansöka med motivationsbrev och CV. Om man vill söka med kvot 2